Studieleder http://kvalitet.himolde.no/taxonomy/term/6/all nb Retningslinjer for sensorveiledning http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL757 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Vitenskapelige ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 23.5.2018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Studiesjef </div> </div> </div> <p><strong>Rretningslinjer for sensorveiledning ved Høgskolen i Molde</strong></p> <p>Fastsatt av Studieutvalget 23.5.2018</p> <p>Det skal utarbeides sensorveiledninger for alle skriftlige eksamener, jf. §32 i høgskolens forskrift om opptak, studier og eksamen.</p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL757" target="_blank">les mer</a></p> 2.1 Ordinære studier Studieleder Fri, 28 Sep 2018 07:33:36 +0000 waagbo 821 at http://kvalitet.himolde.no