IT-sjef http://kvalitet.himolde.no/taxonomy/term/29/all nb Vedlikehold av PC-er for studenter og ansatte http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI501 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 29.01.08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Direktør </div> </div> </div> <DIV class="flexinode-body flexinode-1"> <DIV class=flexinode-select-2> <DIV class=form-item> <P><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Vedlikehold av pc-er</span></p> <P>IT-Senteret lager ulike oppsett med standard programvare til ulike grupper av pc-brukere:</p> <UL type=disc> <LI>studenter</li> <LI>faglig ansatte</li> <LI>administrativt ansatte </li></ul> <P>Standard programvare blir oppdatert når nye behov oppstår, slik som f. eks ved nye programvarebehov og når det er kommet nyere versjoner av programvare.</p></div></div></div><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI501" target="_blank">les mer</a></p> 9.5 IT-tjenester IT-sjef Mon, 30 Jan 2006 10:30:18 +0000 nordhaug 144 at http://kvalitet.himolde.no Vedlikehold av servere http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI502 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 25.01.08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Direktør </div> </div> </div> <DIV class="flexinode-body flexinode-1"> <DIV class=flexinode-select-2> <DIV class=form-item> <P>Det å utføre vedlikehold på servere berører alle som benytter tjenestene på serveren. Derfor foretas dette arbeidet mer uregelmessig i forhold til vedlikehold av pc-er.</p> <P>Servere og utvalgte tjenester overvåkes av verktøy IT-senteret benytter, som for eksempel MOM, NAV og HP SIM. Verktøyene rapporterer om en server eller tjeneste feiler.</p></div></div></div><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI502" target="_blank">les mer</a></p> 9.5 IT-tjenester IT-sjef Mon, 30 Jan 2006 10:31:18 +0000 nordhaug 145 at http://kvalitet.himolde.no Brukerstøtte - IT tjenester http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI503 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 25.01.08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Direktør </div> </div> </div> <P>Det er etablert en egen telefontjeneste for henvendelser og brukerstøtte. Telefontjenesten er betjent fra kl. 0815 til 1530, og til 1500 om sommeren. I tillegg kan sluttbrukerne henvede seg på e-post.</p> <P>Kan ikke henvendelsen besvares av den som kontaktes plikter hun/han å bringe denne videre til den/de som kan gi svar.</p> <P>For studenthenvendelser er det etablert en egen ekspedisjon i tilknytning til IT-senteret. Her kan studenter komme for å få hjelp. Åpningstidene er mandag - torsdag 1230 - 1530, fredag stengt.</p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI503" target="_blank">les mer</a></p> 9.5 IT-tjenester IT-sjef Mon, 30 Jan 2006 11:06:10 +0000 nordhaug 146 at http://kvalitet.himolde.no Sikkerhetsarbeid http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI504 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Studenter </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 25.01.08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Direktør </div> </div> </div> <P>Arbeid med sikkerhet omfatter flere områder. Herunder både maskin- og nettverkssikkerhet, sikkerhetskopiering/backup, fysisk sikring og fysiske omgivelser.</p> <P>Alle studenter må eksplisitt skrive under aksept av retningslinjer for bruk av IT-systemene før brukernavn/passord utdeles. For studentboligene, som er koblet til Internett/UNINETT via høgskolen, eksisterer i tillegg egne retningslinjer utarbeidet av SFRN.</p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI504" target="_blank">les mer</a></p> 9.5 IT-tjenester IT-sjef Mon, 30 Jan 2006 11:07:04 +0000 nordhaug 147 at http://kvalitet.himolde.no Telefonisystemet http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI505 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Rutine </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Vitenskapelige ansatte </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 25.01.08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> IT-sjef </div> </div> </div> <P>Høgskolens telefoniløsning består i hovedsak av to sentraler (Alcatel OmniVista 4400) levert av Nexans Distribusjon, en i Molde og en i Kristiansund. Disse er knyttet sammen via en virtuell 2MB (over ATM) slik at høgskolens ansatte kan ringe internt mellom de to byene samt felles tilknytning mot det offentlige nettet.</p> <P>Daglig vedlikehold og administrering av brukere blir utført av It-senteret.</p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI505" target="_blank">les mer</a></p> 9.5 IT-tjenester IT-sjef Mon, 30 Jan 2006 11:09:34 +0000 nordhaug 148 at http://kvalitet.himolde.no Informasjon og opplæringstilbud - IT avdeling http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI506 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Rutine </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 25.01.08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Direktør </div> </div> </div> <P><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Informasjon</span></p> <P><STRONG><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal">Informasjon fra IT-senteret til studenter og/eller ansatte blir sendt ut på e-post. Ellers legges informasjon, veiledninger, retningslinjer og lignende av mer permanent art på IT-senteret sine hjemmesider.</span></strong></p> <P>Veiledninger og svar på ofte spurte spørsmål knyttet til bruk av læringssystemet Fronter legges inn i dette.</p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI506" target="_blank">les mer</a></p> 9.5 IT-tjenester IT-sjef Mon, 30 Jan 2006 11:10:29 +0000 nordhaug 149 at http://kvalitet.himolde.no Vedlikehold av brukerkontoer http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI507 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 25.01.08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Direktør </div> </div> </div> <H2>Vedlikehold av brukerkontoer for studenter</h2> <P>På lik linje med de fleste andre UH-institusjoner benytter også HiM seg av en såkalt FEIDE-løsning<A href="http://kvalitet.himolde.no/node/150/edit#_ftn1" name=_ftnref1>[1]</a> ved generering av brukerkontoer for studenter.&nbsp; </p> <P>Dette betyr i praksis at vedlikehold av brukerkontoene styres fullt og helt av det studieadministrative systemet (FS).</p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI507" target="_blank">les mer</a></p> 9.5 IT-tjenester IT-sjef Mon, 30 Jan 2006 11:12:47 +0000 nordhaug 150 at http://kvalitet.himolde.no Lisensadministrasjon http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI508 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 25.01.08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Direktør </div> </div> </div> <P>Gjennom ulike lisensavtaler via UNINETT og UFD, for eksempel Microsoft og Adobe, har IT-senteret tilgang til verktøy for lisensadministrasjon av produkter fra disse leverandørene. Disse avtalene revideres årlig og nye lisenser anskaffes i tråd med det faktiske behovet høgskolen har.</p> <P>Alle lisenser hvor forhandler eller produsent ikke har verktøy for lisensadministrasjon registreres all lisensinformasjon elektronisk i en egen database på IT-senteret. Avrop gjøres mot databasen for å unngå brudd på lisensreglene.</p> <P>Flere produkter lisensieres opp mot en bestemt datamaskin.</p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI508" target="_blank">les mer</a></p> 9.5 IT-tjenester IT-sjef Mon, 30 Jan 2006 11:14:46 +0000 nordhaug 151 at http://kvalitet.himolde.no Trykk- og kopiarbeid http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI509 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Rutine </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 06.02.08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> IT-sjef </div> </div> </div> <DIV class="flexinode-body flexinode-1"> <DIV class=flexinode-textarea-3> <DIV class=form-item> <P>Trykkeriet ved HiM er i utgangspunktet en service for faglige- og administrativt ansatte. Kopiering for studenter omfatter i hovedsak kun oppgaveinnleveringer.</p> <P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ARTIKKELSAMLINGER</span></p> <P>Artikkelsamlinger trykkes av Trykkeriet, og leveres til Biblioteket for salg. Fag/kursansvarlig er ansvarlig for innhold, bl.a.</p></div></div></div><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI509" target="_blank">les mer</a></p> 9.5 IT-tjenester IT-sjef Wed, 06 Feb 2008 12:41:16 +0000 fylling 338 at http://kvalitet.himolde.no Vedlikehold av AV-utstyr og kopimaskiner http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI510 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 06.02.2008 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Direktør </div> </div> </div> <div class="flexinode-body flexinode-1"> <div class="flexinode-textarea-3"> <div class="form-item"> <p><span style="FONT-WEIGHT: bold">AV-utstyr</span></p> <p>AV-utstyr som ikke fungerer blir reparert så snart som mulig etter en feil oppdages, enten av teknikere på HiM eller teknikere fra eksterne firma. </p> <p>Kontroll av utstyret blir som regel foretatt hvert halvår. Overheadprosjektorer blir sjekket hver måned. Ekstra pære til dataprojektor finnes på Trykkeriet.</p> <p><span style="FONT-WEIGHT: bold">Kopimaskiner</span></p></div></div></div><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI510" target="_blank">les mer</a></p> 9.5 IT-tjenester IT-sjef Wed, 06 Feb 2008 12:44:55 +0000 fylling 339 at http://kvalitet.himolde.no Utskriftskvoter for studenter ved Høgskolen i Molde http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI512 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Studenter </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Målgruppe:&nbsp;</div> Vitenskapelige ansatte </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 21.03.2012 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> IT-sjef </div> </div> </div> <p>Studenter ved Høgskolen i Molde må betale for utskrifter.</p> <p>Den enkelte student tildeles en kvote for utskrift hvert semester.<br />Når kvoten er oppbrukt må det betales for utskrift etter gjeldende priser.</p> <p>For enhver tid gjeldende priser, se nettsiden "<a href="http://www.himolde.no/index.cfm?pageID=2611">Semesteravgift og andre avgifter og priser</a>".</p> <p>Les gjerne også veiledning om utskrift på<a href="http://www.himolde.no/it-senteret"> IT-senteret sin hjemmeside</a>.</p> <p><strong>Unntak:<br /></strong>Følgende verv skal gi rett til friprintkort (gratis utskrift):</p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI512" target="_blank">les mer</a></p> 9.5 IT-tjenester IT-sjef Studiesjef Wed, 21 Mar 2012 14:23:11 +0000 tibr 715 at http://kvalitet.himolde.no