Studiesjef http://kvalitet.himolde.no/taxonomy/term/18/all nb Oppmelding til eksamen http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL117 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Studenter </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Målgruppe:&nbsp;</div> Vitenskapelige ansatte </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 26.01.2011 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Studiesjef </div> </div> </div> <h2>Generelt</h2> <p><strong>&nbsp;</strong>Frist for betaling av semesteravgift er:</p> <ul> <li>1.februar i vårsemesteret </li> <li>1.september i høstsemesteret.</li></ul> <h2>Avdeling for helse- og sosialfag</h2> <p>Oppmelding til undervisning og ordinære eksamener skjer automatisk.</p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL117" target="_blank">les mer</a></p> 2.1 Ordinære studier Studiesjef Sun, 29 Jan 2006 11:04:35 +0000 nordhaug 63 at http://kvalitet.himolde.no Håndtering av fusk for eksamensansvarlig http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL123 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Rutine </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 17.1.2011 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Studiesjef </div> </div> </div> <ol type="1"> <li>Studenten innkalles til samtale umiddelbart hvis det blir oppdaget fusk i eksamenslokalet, eller senest så snart eksamen er slutt.</li> <li>Dersom fusk oppdages i ettertid, innkalles studenten til samtale per brev.</li> <li>Studenten konfronteres med fakta av observasjoner, bevis m.m.Studenten blir gjort oppmerksom på at forholdet kan bli oppfattet som fusk eller forsøk på fusk, og at det vil bli vurdert om det skal reises sak.</li> <li>Studenten blir informert om anledningen til å skrive en forklaring (skriftlig redegjørelse av det som skjedde) som vil bli vedlagt saken.</li></ol><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL123" target="_blank">les mer</a></p> 9.3 Studieadministrative tjenester Studiesjef Sun, 29 Jan 2006 11:52:18 +0000 nordhaug 78 at http://kvalitet.himolde.no Studieprogramevaluering http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL405 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Rutine </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Vitenskapelige ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 29.01.06 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Studiesjef </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p><p class="MsoNoSpacing">Vedtatt av Studieutvalget 26.09.2018</p><p class="MsoNoSpacing"><strong><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Evaluering av studieprogram ved Høgskolen i Molde</span></strong></p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL405" target="_blank">les mer</a></p> 2.4 Evaluering av undervisning og læring Studiesjef Sun, 29 Jan 2006 20:23:45 +0000 nordhaug 94 at http://kvalitet.himolde.no Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka http://kvalitet.himolde.no/KS_STF004 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Reglement </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Vitenskapelige ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 13.4.2012 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Studiesjef </div> </div> </div> <P>Vedlagte dokument beskriver hvordan studieplaner og emnebeskrivelser skal fylles ut i den elektroniske studiehåndboka Nexus.</p> 5 Studie- og fagutvikling Studiesjef Mon, 30 Jan 2006 07:20:01 +0000 hagbosta 102 at http://kvalitet.himolde.no Etablering av nye studietilbud http://kvalitet.himolde.no/KS_STF005 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Vitenskapelige ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 27.01.12 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Studiesjef </div> </div> </div> <p>Dersom avdelingene og høgskolen ønsker å opprette nye studietilbud, bør planlegging startes tidligst mulig for å få en forsvarlig kvalitetssikring av tilbudet som skal gis.</p> <p><span style="FONT-WEIGHT: bold">Januar - juni året før planlagt oppstart:</span></p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_STF005" target="_blank">les mer</a></p> 5 Studie- og fagutvikling Studiesjef Mon, 30 Jan 2006 07:43:00 +0000 hagbosta 104 at http://kvalitet.himolde.no Revidering av eksisterende studieprogram http://kvalitet.himolde.no/KS_STF002 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Vitenskapelige ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 27.01.2012 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Studiesjef </div> </div> </div> <div class="flexinode-body flexinode-1"> <div class="flexinode-select-2"> <div class="form-item"> <h2><strong style="color: #222222;">Tidsakse for studieprogramutvikling</strong></h2><p><strong style="color: #222222;"><br /></strong></p><span style="COLOR: #222222"> <p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Styrets behandlinger</strong></p> <p class="MsoNormal">Mai/juni: Foreløpige forslag til endringer i studieporteføljen for det påfølgende studieåret. Styret gjør vedtak om hva fagmiljøene kan jobbe videre med.</p></span></div></div></div><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_STF002" target="_blank">les mer</a></p> 5 Studie- og fagutvikling Studiesjef Mon, 30 Jan 2006 07:47:21 +0000 hagbosta 105 at http://kvalitet.himolde.no Disposisjon for utarbeidelse av kvalitetsrapport http://kvalitet.himolde.no/KS_STK005 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Skjema </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 31.01.2006 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Direktør </div> </div> </div> <P><STRONG>Disposisjon for utarbeidelse av kvalitetsrapport</strong></p> <P>&nbsp;</p> <P><STRONG>1. INNLEDNING</strong></p> <P><STRONG>2. HØGSKOLENS KVALITETSPOLITIKK</strong></p> <P>Her beskrives høgskolens kvalitetspolitikk</p> <UL> <LI>Studieutvalg. Beskrivelse av studieutvalgets rolle og eventuelle tiltak</li> <LI>Lærings- og miljøutvalg. Beskrivelse av LMU’s rolle og eventuelle tiltak.</li></ul> <P><STRONG>3.</strong></p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_STK005" target="_blank">les mer</a></p> 1 Styring og koordinering Studiesjef Mon, 30 Jan 2006 08:27:25 +0000 nordhaug 115 at http://kvalitet.himolde.no Hvordan søker jeg - søknadsprosessen http://kvalitet.himolde.no/KS_INT002 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Studenter </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 06.01.06 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Studiesjef </div> </div> </div> <h3>Søknadsprosessen</h3><p>Før du søker – sjekk hvilke institusjoner du kan studere ved.&nbsp; Se våre vertsinstitusjoner <a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_INT107">Avdeling HS</a>&nbsp;eller <a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_INT029">Avdeling ØS&nbsp;og Avdeling LOG</a>&nbsp; under internasjonalisering.</p> <p>Gå inn på hjemmesidene til aktuelle&nbsp;vertsinstitusjoner for å orientere deg om ulike emnetilbudet og annen informasjonen du trenger. Du må ta emner som tilsvarer et fullt semester her hjemme, 30 studiepoeng. </p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_INT002" target="_blank">les mer</a></p> 7 Internasjonalisering Studiesjef Mon, 30 Jan 2006 09:31:37 +0000 hagbosta 125 at http://kvalitet.himolde.no Rapportering til NSD over gjennomføring i hht. studieplan http://kvalitet.himolde.no/KS_STK017 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 10.01.06 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Studiesjef </div> </div> </div> <DIV class="flexinode-body flexinode-1"> <DIV class=flexinode-select-2> <DIV class=form-item> <P>Frist for rapportering&nbsp; til NSD er satt til 15.</p></div></div></div><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_STK017" target="_blank">les mer</a></p> 1 Styring og koordinering Studiesjef Mon, 30 Jan 2006 09:42:21 +0000 nordhaug 130 at http://kvalitet.himolde.no Type avtaler høgskolen med utenlandske opplæringsinstitusjoner http://kvalitet.himolde.no/KS_INT004 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> International students </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 06.01.06 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Studiesjef </div> </div> </div> <P><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Høgskolen i Molde har følgende typer avtaler:</span></p> <P><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">Bilaterale</span>: En gjensidig avtale mellom to institusjoner hvor utvekslingen foregår begge veier.</p> <P><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">Erasmus</span>: Avtaler innen Socrates-Erasmus programmet</p> <P><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">Nordplus</span>: Avtaler innen det nordiske Nordplus-programmet</p> <P><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">Master</span>: Avtale med University of Science and Technology of Suzhou hvor master student</p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_INT004" target="_blank">les mer</a></p> 7 Internasjonalisering Studiesjef Mon, 30 Jan 2006 09:43:30 +0000 hagbosta 131 at http://kvalitet.himolde.no Rapportering til NSD over utvekslingsstudenter http://kvalitet.himolde.no/KS_STK018 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Rutine </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 10.01.06 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Studiesjef </div> </div> </div> <DIV class="flexinode-body flexinode-1"> <DIV class=flexinode-select-2> <DIV class=form-item> <P>Frist for rapportering til NSD er satt til 15.</p></div></div></div><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_STK018" target="_blank">les mer</a></p> 1 Styring og koordinering Studiesjef Mon, 30 Jan 2006 09:44:43 +0000 nordhaug 132 at http://kvalitet.himolde.no Erasmus midler - tildeling av midler til student og lærer http://kvalitet.himolde.no/KS_INT022 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Retningslinje </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 10.01.06 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Direktør </div> </div> </div> <h2>1.A Prosedyrer og rutiner ved søknad om tildeling av mobilitetsmidler fra SIU</h2> <p>Høgskolen i Molde (HSM) har gjeldende Erasmus mobilitetsavtaler med flere institusjoner i Europa. Både studenter, lærere og andre ansatte kan få Erasmus stipendmidler til utveksling.</p> <p>Hvert år må HSM sende en søknad til Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) om tildeling av Erasmus mobilitetsmidler. Søknaden baseres på gjennomført mobilitet av studenter og fagansatte fra tidligere år, altså en forventet mobilitet for studieåret.</p><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_INT022" target="_blank">les mer</a></p> 7 Internasjonalisering Studiesjef Mon, 30 Jan 2006 10:13:05 +0000 hagbosta 139 at http://kvalitet.himolde.no Innhold i infomappe til nye studenter http://kvalitet.himolde.no/KS_INT010 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Rutine </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 06.01.06 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Styret </div> </div> </div> <P>Innholdet er sortert i tre forskjellige plastlommer med ulik farge:</p> <P>HiM</p> <UL type=disc> <LI>Program for åpningsuke med innkalling til div.</li></ul><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_INT010" target="_blank">les mer</a></p> 9.3 Studieadministrative tjenester Studiesjef Mon, 30 Jan 2006 10:18:26 +0000 hagbosta 140 at http://kvalitet.himolde.no Oppfølging av internasjonale studenter http://kvalitet.himolde.no/KS_INT015 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Rutine </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 06.01.06 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Direktør </div> </div> </div> <P>De internasjonale studentene følges opp igjennom hele semesteret:</p> <UL> <LI>Infomøter og kurs ved semesterstart</li> <LI>Norskkurs</li> <LI>Div. sosial arrangement</li> <LI>Sjekk at alle har fått studentkort, og har meldt seg opp i Studentweb. (De får informasjon om fremgangsmåten via e-post fra Aud)</li> <LI>Noen uker etter studiestart, så snart som råd må vi kontrollere hvilke studenter som virkelig har kommet og ikke.</li></ul><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_INT015" target="_blank">les mer</a></p> 7 Internasjonalisering Studiesjef Mon, 30 Jan 2006 11:16:28 +0000 hagbosta 152 at http://kvalitet.himolde.no Rapportering av Erasmus midler http://kvalitet.himolde.no/KS_INT023 <div class="field field-type-text field-field-document-type"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dokumenttype:&nbsp;</div> Rutine </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-target-group"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Målgruppe:&nbsp;</div> Vitenskapelige ansatte </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Målgruppe:&nbsp;</div> Administrativt ansatte </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Dato:&nbsp;</div> 10.01.06 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-approved-by"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Godkjent av:&nbsp;</div> Studiesjef </div> </div> </div> <DIV class="flexinode-body flexinode-1"> <DIV class=flexinode-textarea-3> <DIV class=form-item> <P>Høgskolen i Molde (HiM) skal to ganger i året rapportere til SIU vedrørende bruk av tildelte Erasmus stipendmidler; Interim rapport i januar og Sluttrapport i september.</p> <P>Interim rapporten skal vise hva som er brukt/ utbetalt til utveksling av studenter og fagfolk første semester av studieåret, samt forventet forbruk i vårsemesteret.</p> <P>Sluttrapporten skal vise hva som er brukt av tildelte stipendmidler totalt for hele studieåret.</p></div></div></div><p><a href="http://kvalitet.himolde.no/KS_INT023" target="_blank">les mer</a></p> 7 Internasjonalisering Studiesjef Mon, 30 Jan 2006 11:19:16 +0000 hagbosta 153 at http://kvalitet.himolde.no