Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - 1. Styring og koordinering

Dato: 
01.06.08

Omfatter

Arbeidsomrüdet beskriver sentrale prosesser og aktiviteter i forbindelse med virksomhetens mül- og resultatstyring. Et vesentlig ledd i det arbeidet er framstillingen av den ürlige kvalitetsrapporten og bruken av den som underlag for dimensjonering av personalressurser, og for budsjettarbeidet og styrets fordeling av de økonomiske ressursene til de forskjellige virksomhetsomrüdene.

Styrets ĂĽrslinje

Aktivitet Ansvarlig August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli
Budsjettarbeid Økonomi- direktør     *   *              
Regnskap og budsjettoppfølging Økonomi- direktør   * *   *   *   *   *  
Årsplan Direktør             *          
Styrets ĂĽrsrapport Direktør *           *          
Studieprogram Studiesjef     *   *              
Årsrapport om studiekvalitet Studiesjef       *                

*) styrebehandling

Høgskolens ürslinje

Aktivitet Ansvarlig August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli
Studentrekruttering Informasjons-
sjef
                       
StudieĂĽret Dekan Åpning av studieĂĽret                   Grads- seremoni  
Internasjonalisering Studiesjef Mottak         Mottak            
Forskerutdanning Doktorgrads- utvalget                     Grads- seremoni  
Rekruttering av ansatte Personal- direktør                        

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Rapportering og oppfølging
Direktør
Styret
Økonomi- og personalkontoret
Dekan