Kvalitetssystem

Styring og koordinering

Følgende prosesser er del av arbeidsområde "Styring og koordinering":

  • Rapportering om kvalitetsarbeid og læringsmiljø
  • Strategisk planarbeid med rullering av strategisk plan
  • Utarbeide handlingsplan med prioriterte tiltak for neste budsjettår
  • Utforme plan- og budsjettdokumentet
  • Dimensjonere personellressurser
  • Videreutvikling av kvalitetssystemet

Detaljer og underlag finner du i prosesstabellen.