Kvalitetssystem

9.3 Studieadministrative tjenester

Dato: 
01.06.2008

Omfatter

Studieadministrative tjenester er alt arbeid med informasjon, opptak og mottak av nye studenter, disponering av rom til undervisning, oppfølging av enkeltstudenter i forhold til utdanningsplaner, gjennomføring av eksamen og utskriving av vitnemål. Etter hvert semester foretas evaluering av både opptak og mottak,samt rapportering i forhold til sentrale krav. Videre skjer etterarbeid i form av opprydding og arkivering av eksamensoppgaver, eksamensbesvarelser og studentmapper.

Studiekontoret har ansvar for utvikling, implementering og oppfølging av kvalitetssikringssystemtet, samt vedligehold av StudentWeb og FS. Videre har Studiekontoret ansvar for tilgangskontroll av brukere i FS, og har saksforberedelse til styret.

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Opptak av studenter
Dekan
Studiesjef
Opptaksteam
Studiekontoret
Mottak av studenter
Dekan
Studiesjef
Studiekontoret
IT-Senteret
Studentservice
Biblioteket
SiMolde
Romdisponering Dekan Studiekontoret
Eksamensgjennomføring
Dekan
Studiesjef
Eksamensteam
Studiekontoret
Vitenskapelige ansatte
Vitnemålsproduksjon Studiesjef Studiekontoret
Etterarbeid Studiesjef
Studiekontoret
Sekretariat
Rapportering av studentdata Studiesjef Studiekontoret
Kvalitetssikringssystemet - vedlikehold Studiesjef Studiekontoret
StudentWeb vedlikehold Studiesjef Studiekontoret
FS - brukeradministrasjon Studiesjef Studiekontoret