Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - 9.3 Studieadministrative tjenester

Dato: 
01.06.2008

Omfatter

Studieadministrative tjenester er alt arbeid med informasjon, opptak og mottak av nye studenter, disponering av rom til undervisning, oppf√łlging av enkeltstudenter i forhold til utdanningsplaner, gjennomf√łring av eksamen og utskriving av vitnem√•l. Etter hvert semester foretas evaluering av b√•de opptak og mottak,samt rapportering i forhold til sentrale krav. Videre skjer etterarbeid i form av opprydding og arkivering av eksamensoppgaver, eksamensbesvarelser og studentmapper.

Studiekontoret har ansvar for utvikling, implementering og oppf√łlging av kvalitetssikringssystemtet, samt vedligehold av StudentWeb og FS. Videre har Studiekontoret ansvar for tilgangskontroll av brukere i FS, og har saksforberedelse til styret.

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomf√łringsansvarlig
Opptak av studenter
S√łknadsskjema - reservering av studieplass
Dekan
Studiesjef
Opptaksteam
Studiekontoret
Mottak av studenter Semesteravgift og andre avgifter og priser
Dekan
Studiesjef
Studiekontoret
IT-Senteret
Studentservice
Biblioteket
SiMolde
Romdisponering Romleie og timeplanlegging Dekan Studiekontoret
Eksamensgjennomf√łring
Dekan
Studiesjef
Eksamensteam
Studiekontoret
Vitenskapelige ansatte
Vitnemålsproduksjon Vitnemålsproduksjon Studiesjef Studiekontoret
Etterarbeid Oppbevaring og kassasjon av eksamensdokumenter i h√łgskolesektoren
Arkivering av studentmapper
Studiesjef
Studiekontoret
Sekretariat
Rapportering av studentdata Studiesjef Studiekontoret
Kvalitetssikringssystemet - vedlikehold Kvase - vedlikehold Studiesjef Studiekontoret
StudentWeb vedlikehold StudentWeb vedlikehold Studiesjef Studiekontoret
FS - brukeradministrasjon Brukeradministrasjon ved HIM
Kvalitetssikring av aktive tilganger i FS
Studiesjef Studiekontoret