Kvalitetssystem

5. Studie- og fagutvikling

Dato: 
12.12.2019

Omfatter

Alle prosesser for utvikling og forbedring av høgskolens studietilbud. Det forberedende arbeidet foregår i avdelingene. Høgskolestyret vedtar opprettelse og nedleggelse av studieprogram med omfang på 60 studiepoeng eller mer. Studieutvalget skal internakkreditere og kvalitetssikre at studieplanen er beskrevet iht til vedtatt mal for nye studier. Styret skal ha internakkrediteringsdokumenter og studieplanen til orientering.  

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Revidere eksisterende studiehåndbok Dekan
Studieleder
Kvalitetsteam
Avdeling
Fag/emneansvarlig
Opprettelse av studier ved Høgskolen i Molde Studiesjef Studieleder
Etablere ny fellesgrad Rektor Dekan
Etablere nytt doktorgradsprogram Rektor Rektor
Etablere nytt studium i samarbeid med ekstern part Dekan
Studieleder
EUV