Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - 5. Studie- og fagutvikling

Dato: 
9.9.2011

Omfatter

Alle prosesser for utvikling og forbedring av høgskolens studietilbud. Det forberedende arbeidet foregår i avdelingene. Alle forslag til nye studieprogram godkjennes av høgskolestyret, og kvalitetssikres av Studieutvalget.

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Revidere eksisterende studiehåndbok Revidering av eksisterende studieprogram
Arrangement av ph.d.-kurs i logistikk ved HiMolde
Dekan
Studieleder
Kvalitetsteam
Avdeling
Fag/emneansvarlig
Opprettelse av studier ved Høgskolen i Molde Intern akkreditering av studieprogram og opprettelse av studier ved Høgskolen i Molde Studiesjef Studieleder
Etablere ny fellesgrad Rektor Dekan
Etablere nytt doktorgradsprogram Rektor Rektor
Etablere nytt studium i samarbeid med ekstern part Opprettelse av nye studier i samarbeid med eksterne parter Dekan
Studieleder
EUV
 
Våre partnere: