Kvalitetssystem

6. Rekruttering av studenter

Dato: 
01.06.2008

Omfatter

Alt arbeid innen rekruttering av studenter til høgskolens forskjellige studieprogram, både i forbindelse med sentralt opptak og i forbindelse med våre egne interne rekrutterings- og opptaksprosesser for videreutdanninger, doktorgrad- og masterstudier.

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Informasjon om studietilbud Direktør
Informasjonsenheten
Avdelingsadministrasjon
Studiesjefens kontor
Student
Rekrutteringsoversikt Rapportering av opptakstall og nye studenter til NSD Studiesjef Studiesjefens kontor
Evaluere effekt av tiltak i markedsføringen Evaluering av rekruttering av studenter Direktør
Informasjonsenheten
Studiesjefens kontor