Kvalitetssystem

6. Rekruttering av studenter

Dato: 
01.06.2008

Omfatter

Alt arbeid innen rekruttering av studenter til høgskolens forskjellige studieprogram, både i forbindelse med sentralt opptak og i forbindelse med våre egne interne rekrutterings- og opptaksprosesser for videreutdanninger, doktorgrad- og masterstudier.

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Informasjon om studietilbud Direktør
Informasjonsenheten
Avdelingsadministrasjon
Studiesjefens kontor
Student
Rekrutteringsoversikt Studiesjef Studiesjefens kontor
Evaluere effekt av tiltak i markedsføringen Direktør
Informasjonsenheten
Studiesjefens kontor