Kvalitetssystem

8. Personalrekruttering og kompetanseutvikling

Dato: 
01.06.2008

Omfatter

Arbeid med dimensjonering av høyskolens totale personellressurser i tråd med høyskolens behov og personalpolitikk. Kompetanseutvikling på alle nivåer.

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Søknadsbehandling og tilsetting Personal- og økonomidirektør
Økonomi- og personalkontoret
Avdelingsadministrasjon
Tillitsvalgte
Tilsettingsutvalget
Introduksjon og oppfølging av nye medarbeidere Personal- og økonomidirektør
Økonomi- og personalkontoret
Dekan
Kontorsjef
Kompetanseheving Personal- og økonomidirektør Dekan