Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - 9.2 Økonomi- og personalforvaltning

Dato: 
01.06.2008

Omfatter

Vedlikehold av budsjett- og regnskapsprosesser som tilfredsstiller Riksrevisjonens krav til virksomhetsstyring og kontroll og sikre at alt arbeidet innenfor økonomiforvaltningen etterlever de reglene som er pålagt institusjonen fra sentralt hold. 

Personalpolitikk som har en god strategisk styring og en god personal – og ressursforvaltning med fokus på kvalitet, omstillingsevne og et godt arbeidsmiljø.

 

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Budsjett- og økonomistyring Personal- og økonomidirektør Økonomi- og personalkontoret
Regnskap Personal- og økonomidirektør
Avdelingsadministrasjon
Økonomi- og personalkontoret
Innkjøp Innkjøpsregelment Personal- og økonomidirektør Økonomi- og personalkontoret
Rapportering Personal- og økonomidirektør
Personalpolitikk Personal- og økonomidirektør
Arbeidsmiljøutvalget
Tillitsvalgte
Avdelingsleder
Sykefravær og inkluderende arbeidsliv
Personal- og økonomidirektør
Kontorsjef
Økonomi- og personalkontoret
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Kontorutstyr - tildeling av spesielt kontorutstyr
Personal- og økonomidirektør
Økonomi- og personalkontoret
Arbeidsmiljøutvalget
Verneombud
Statsbygg
Lokale forhandlinger Personal- og økonomidirektør
Tillitsvalgte
Avdelingsleder
Seniorpolitikk Seniorpolitikk ved Høgskolen i Molde Personal- og økonomidirektør
 
Våre partnere: