Kvalitetssystem

Akseptanse av resultatutveksling mellom institusjoner

 

AKSEPTANSE AV RESULTATUTVEKSLING MELLOM INSTITUSJONER

 Dersom du tidligere har avlagt eksamener ved andre institusjoner og ønsker å søke om innpasning av disse i studiet du går på ved Høgskolen i Molde, er det viktig at du godtar at Høgskolen i Molde får innhente resultatinformasjon fra den institusjonen du har avlagt eksamen ved. Når du som student går inn i studentweb for å semesterregistrere deg vil du få opp et spørsmål om du ønsker å åpne for at institusjonen skal kunne hente resultatinformasjon om deg fra andre institusjoner. Dette bør du da svare ja på slik at vi rask og effektivt kan hente riktig informasjon om de emner som du ønsker skal innpasses.

Dersom du er opptatt på en videreutdanning eller et masterstudium ved Høgskolen i Molde på grunnlag av eksamener fra annen institusjon, bør du også svare bekreftende på spørsmålet om du godtar resultatutveksling. Da slipper du å vise fram originalt vitnemål som bekreftelse på de kopier av karakterutskrifter/vitnemål du sendte ved søknad om opptak.

 

August 2014
Studiekontoret