Kvalitetssystem

7. Internasjonalisering

Dato: 
01.06.2008

Omfatter

Alt arbeid med tilrettelegging og administrasjon for utreisende studenter til utlandet, og innkommende internasjonale studenter. Administrasjon av samarbeidsavtaler og internasjonale programmer.

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
STUDENTUTVEKSLING Studiesjef Internasjonal koordinator
Søknadsprosedyre ved utreise Dekan
Internasjonal koordinator
Vitenskapelig ansatte
Før utreise Opplysningsskjema vedrørende studieopphold i utlandet - egenerklæring Dekan Internasjonal koordinator;
Etter studieoppholdet Dekan
Internasjonal koordinator
Avdelingsadministrasjon
Internasjonale program Academic information Direktør Internasjonal koordinator
Innkommende internasjonale studenter Rapportering utenlandske studenter
Dekan
Studiesjef
Studiesjefens kontor
Avdelingsadministrasjon
SFRN
Student
International Erasmus and free mover students Studiesjef Internasjonal koordinator
Before arrival Application for exchange studies Studiesjef Internasjonal koordinator
After receiving letter of acceptance Personal statement Studiesjef Internasjonal koordinator
After arrival Studiesjef Internasjonal koordinator
ANSATTEUTVEKSLING Studieleder Internasjonal koordinator
Vitenskapelige ansatte Dekan Internasjonal koordinator