Kvalitetssystem

2.1 Ordinære studier

Dato: 
18.11.2015

Omfatter

Ordinære studier på bachelor-, og masternivå og hvor ulike studieprogram blir fastsett årlig av styret. Uansett nivå består studieprogrammene av et sett med fag/emner som planlegges, gjennomføres og evalueres etter en felles mal.  Andre forhold som har betydning for prosessen er inntakskvalitet på studentene, den pedagogiske og faglige kompetansen som de aktuelle vitenskapelige ansatte besitter og ikke minst at det er velfungerende og sikre informasjonskanaler mellom høgskolens ansatte og studentene.

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Planlegge for undervisning Dekan
Avdelingsadministrasjon
Studiesjefens kontor
Vitenskapelige ansatte
Tilrettelegge for undervisning og veiledning
Sjekkliste i forbindelse med utdeling av pedagogisk pris og studiemiljøpris
Dekan
Biblioteket
Studiesjefens kontor
Avdelingsadministrasjon
Vitenskapelige ansatte
Tilrettelegge og gjennomføre praksisstudie Dekan
Vitenskapelige ansatte
Studieleder
Avdelingsadministrasjon
Instituasjonsansvarlig for skikkethet
Planlegge og gjennomføre eksamen og sensur
Dekan
Eksamensteam
Studiesjefens kontor
Avdelingsadministrasjon
Studieleder
Skikkethetsvurdering Dekan Dekan