Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem -

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Bekreftelse av praksisstudiet Skjema 2012-03-29 07:57
Bekreftelse på gjennomført testing for tuberkulose eller MRSA Skjema 2012-02-16 14:38
Beredskapsplan for Høgskolen i Molde Retningslinje 2019-09-24 07:17
Beskrivelse av karaktertrinnene / Grading system Skjema 2013-10-17 08:58
Beskrivelse av mal for årsrapport om studiekvalitet Rutine 2018-04-24 13:03
Bibliotekets låneregler Reglement 2019-07-23 09:45
Brannvernorganisering - Instruks for brannvernpersonell Retningslinje 2013-03-04 14:53
Brannvernsorganisering Retningslinje 2019-09-24 15:26
Bruk av bibliotektjenester Rutine 2019-07-23 10:44
Bruk av intern og ekstern sensor og evaluering av vurderingsordningen Retningslinje 2016-05-03 11:27
 
Våre partnere: