Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem -

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Beredskapsplan for H√łgskolen i Molde Retningslinje 2018-01-10 08:42
Beskrivelse av karaktertrinnene / Grading system Skjema 2013-10-17 08:58
Beskrivelse av mal for årsrapport om studiekvalitet Rutine 2018-04-24 13:03
Bibliotekets låneregler Reglement 2017-07-25 12:15
Brannvernorganisering - Instruks for brannvernpersonell Retningslinje 2013-03-04 14:53
Brannvernsorganisering Retningslinje 2018-04-11 10:14
Bruk av bibliotektjenester Rutine 2017-01-09 10:24
Bruk av intern og ekstern sensor og evaluering av vurderingsordningen Retningslinje 2016-05-03 11:27
Bruk av kilder m.m. ved oppgaveskriving Retningslinje 2011-11-07 13:42
Brukeradministrasjon ved HIM Retningslinje 2016-05-12 12:53