Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem -

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Beredskapsplan for H√łgskolen i Molde Retningslinje 2018-01-10 08:42
Beskrivelse av karaktertrinnene / Grading system Skjema 2013-10-17 08:58
Bibliotekets låneregler Reglement 2017-07-25 12:15
Brannvernorganisering - Instruks for brannvernpersonell Retningslinje 2013-03-04 14:53
Brannvernsorganisering Retningslinje 2015-11-18 11:12
Bruk av bibliotektjenester Rutine 2017-01-09 10:24
Bruk av intern og ekstern sensor og evaluering av vurderingsordningen Retningslinje 2016-05-03 11:27
Bruk av kilder m.m. ved oppgaveskriving Retningslinje 2011-11-07 13:42
Brukeradministrasjon ved HIM Retningslinje 2016-05-12 12:53
Brukeropplæring av bibliotekets tjenester Rutine 2012-03-12 13:41