Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem -

Tittel Dokumenttype Sist oppdatertsorter ikon
Behandling av saker om fusk Retningslinje 2011-11-07 13:12
Eksamensplan Rutine 2011-11-07 13:43
Klage over formelle feil ved eksamen Rutine 2011-11-07 13:58
Rapportering av studentdata til Lånekassa Rutine 2011-11-17 14:04
Generelt om skikkethetsvurdering Retningslinje 2011-11-22 12:13
Tildeling av forskningstermin Retningslinje 2011-12-12 14:13
Innmelding av emne for prøveforelesning til doktorgrad Skjema 2011-12-12 15:16
Førstelektorprogram Retningslinje 2011-12-13 08:24
Arkivering av studentmapper Rutine 2011-12-13 08:45
Etterarbeid ved eksamen Rutine 2011-12-13 08:57
 
Våre partnere: