Kvalitetssystem

Tittel Dokumenttype Sist oppdatertsorter ikon
Interne hovedregler for økonomiforvaltning Reglement 2014-12-08 13:09
3. Forskning og formidling 2015-03-06 14:32
Delegasjon av myndighet fra styret Reglement 2015-06-08 07:45
9.3 Studieadministrative tjenester 2015-08-03 09:28
Forskrift om eksamen Forskrift - fastsatt av styret 2015-08-03 09:38
Forskrift om Bachelorgrad Forskrift - fastsatt av styret 2015-08-03 09:40
Forskrift om opptak til masterstudier og videreutdanninger/emner på mastergradsnivå Forskrift - fastsatt av styret 2015-08-03 09:41
Regulations concerning Admission to Master`s Degree studies and postgraduate studies/courses at Master`s Degree level Forskrift - fastsatt av styret 2016-02-02 13:57
General Regulations for Bachelor`s Degree Programmes at Molde University College Forskrift - fastsatt av styret 2016-02-02 14:10
Utsending av informasjonsmappe internasjonale studenter Rutine 2016-03-07 14:28