Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Dokumenter som er relevante for vitenskapelige ansatte

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Retningslinjer for sluttlesing. Ph.d. HS Retningslinje 2017-11-09 12:39
Revidering av eksisterende studieprogram Retningslinje 2019-04-09 12:50
Romleie og timeplanlegging Retningslinje 2011-09-23 09:50
Rutine for registrering og flagging av forskningspublikasjoner Rutine 2015-03-11 11:02
Saksgang ved skikkethetsvurdering Retningslinje 2012-02-06 09:02
Sammensetning og mandat for avdelingsstyrer Reglement 2015-06-08 08:37
Seniorpolitikk ved Høgskolen i Molde Retningslinje 2014-12-08 09:03
Sensurplan Rutine 2011-09-13 11:05
Sluttevaluering - Mal for rapport Skjema 2019-11-14 10:34
Sluttevaluering- Emneevaluering og semesterevaluering Rutine 2019-11-14 10:32
 
Våre partnere: