Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Dokumenter som er relevante for vitenskapelige ansatte

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Saksgang ved skikkethetsvurdering Retningslinje 2012-02-06 09:02
Sammensetning og mandat for avdelingsstyrer Reglement 2015-06-08 08:37
Seniorpolitikk ved H√łgskolen i Molde Retningslinje 2014-12-08 09:03
Sensurplan Rutine 2011-09-13 11:05
Sluttevaluering - Mal for rapport Skjema 2012-01-09 12:09
Sluttevaluering- Emneevaluering og semesterevaluering Rutine 2012-01-09 12:03
Studieprogramevaluering Rutine 2011-11-08 15:22
St√łtte til utenlandsopphold Retningslinje 2014-10-29 11:18
Sykmelding Retningslinje 2013-07-05 11:03
S√łknad forskningstermin Skjema 2014-11-28 13:15