Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Dokumenter som er relevante for vitenskapelige ansatte

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Rutine for registrering og flagging av forskningspublikasjoner Rutine 2015-03-11 11:02
Saksgang ved skikkethetsvurdering Retningslinje 2012-02-06 09:02
Sammensetning og mandat for avdelingsstyrer Reglement 2015-06-08 08:37
Seniorpolitikk ved Høgskolen i Molde Retningslinje 2014-12-08 09:03
Sensurplan Rutine 2011-09-13 11:05
Sluttevaluering - Mal for rapport Skjema 2012-01-09 12:09
Sluttevaluering- Emneevaluering og semesterevaluering Rutine 2018-10-19 08:06
Studieprogramevaluering Rutine 2018-10-19 12:42
Støtte til utenlandsopphold Retningslinje 2014-10-29 11:18
Sykmelding Retningslinje 2013-07-05 11:03
 
Våre partnere: