Kvalitetssystem

Dokumenter som er relevante for vitenskapelige ansatte

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Kopiering og opphavsrett Retningslinje 2019-07-23 12:49
Kvalifisering til førsteamanuensis Retningslinje 2014-11-03 15:50
Mal for studieprogramrapport Skjema 2019-06-05 10:10
Norsk invitasjon Rutine 2012-02-14 09:54
Oppdragsvirksomhet - plikter og rettigheter for partnene Reglement 2012-03-29 07:54
Oppmelding til eksamen Retningslinje 2018-08-15 12:40
Opprettelse av nye studier i samarbeid med eksterne parter Retningslinje 2017-08-23 10:30
Pandemiplan Retningslinje 2015-03-12 13:11
Periodisk studieprogramevaluering Rutine 2019-11-06 10:49
Rapportering av Erasmus midler Rutine 2011-09-06 10:21