Kvalitetssystem

Dokumenter som er relevante for studenter

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Søknadsskjema om overflytting til Høgskolen i Molde fra annen høgskole Skjema 2012-01-10 13:56
Taushetsplikterklæring Skjema 2012-01-09 12:57
Tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag - søknad Skjema 2012-01-10 14:44
Tildeling av praksisplasser Retningslinje 2020-05-15 10:14
Tilrettelegging ved eksamen Rutine 2018-09-17 15:13
Tvilsmelding om fare for ikke bestått kliniske studier Rutine 2020-05-15 08:59
Utdanningsplaner Rutine 2014-08-27 14:19
Utskriftskvoter for studenter ved Høgskolen i Molde Retningslinje 2017-03-21 08:07
Vertsinstitusjoner for Avdeling HS Retningslinje 2020-01-09 07:49
Vertsinstitusjoner for Avdeling ØS og Avdeling LOG Retningslinje 2018-10-10 09:34