Kvalitetssystem

Dokumenter som er relevante for studenter

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Forskrift om eksamen Forskrift - fastsatt av styret 2015-08-03 09:38
Forskrift om opptak til masterstudier og videreutdanninger/emner på mastergradsnivå Forskrift - fastsatt av styret 2015-08-03 09:41
Fritak for eksamen og emner - søknad Skjema 2012-02-22 12:27
Fritak fra eksamen eller emner Rutine 2019-05-22 13:59
Fronter HiMolde Reglement 2014-08-27 13:29
Generelt om skikkethetsvurdering Retningslinje 2011-11-22 12:13
Godskriving av emner tatt ved ekstern institusjon - Recognition of courses Rutine 2019-05-22 14:07
Håndtering av studenter med rusproblematikk Reglement 2014-03-03 12:52
Hjelpemidler til eksamen - kategorier Skjema 2014-02-13 00:15
Hvem kan reise ut? Retningslinje 2017-02-14 13:29