Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Dokumenter som er relevante for studenter

Tittel Dokumenttype Sist oppdatertsorter ikon
Legemiddelhåndtering Retningslinje 2011-09-07 10:57
Studenter inn Rutine 2011-10-19 09:44
Sikkerhetsarbeid Retningslinje 2011-11-07 13:02
Behandling av saker om fusk Retningslinje 2011-11-07 13:12
Klage over formelle feil ved eksamen Rutine 2011-11-07 13:58
Generelt om skikkethetsvurdering Retningslinje 2011-11-22 12:13
Overholde taushetsplikt Rutine 2011-12-14 10:59
Taushetsplikterklæring Skjema 2012-01-09 12:57
Klage på bedømmelse av praksisstudie på grunn av formell feil Skjema 2012-01-09 13:09
Søknadsskjema om overflytting til Høgskolen i Molde fra annen høgskole Skjema 2012-01-10 13:56
 
Våre partnere: