Kvalitetssystem

Dokumenter som er relevante for studenter

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Bil - og boutgifter forhåndsgodkjenning Skjema 2019-11-26 13:40
Akseptanse av resultatutveksling mellom institusjoner Rutine 2014-08-05 12:34
Alternativ eksamensform Rutine 2014-08-27 14:18
Ansvarsforhold ved skikkethetsvurdering Retningslinje 2012-02-06 09:03
Behandling av falsk underskrift ved frammøteregistrering Retningslinje 2014-01-20 00:36
Behandling av saker om fusk Retningslinje 2011-11-07 13:12
Bekreftelse av praksisstudiet Skjema 2012-03-29 07:57
Bekreftelse på gjennomført testing for tuberkulose eller MRSA Skjema 2012-02-16 14:38
Bibliotekets låneregler Reglement 2019-07-23 09:45
Bruk av bibliotektjenester Rutine 2019-07-23 10:44