Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Dokumenter som er relevante for administrativt ansatte

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Norsk invitasjon Rutine 2012-02-14 09:54
Oppbevaring og kassasjon av eksamensdokumenter i høgskolesektoren Retningslinje 2015-01-26 14:33
Oppdragsvirksomhet - plikter og rettigheter for partnene Reglement 2012-03-29 07:54
Oppfølging av internasjonale studenter Rutine 2011-10-10 12:23
Oppmelding til eksamen Retningslinje 2018-08-15 12:40
Opprettelse av nye studier i samarbeid med eksterne parter Retningslinje 2017-08-23 10:30
Oppsummering av verneområder Skjema 2012-01-17 13:20
Opptak emnestudenter Retningslinje 2016-10-25 12:59
Opptaksarbeid og tidsfrister Rutine 2011-12-13 09:04
Ordning for EK-tjenester (mobil og bredbånd) Rutine 2013-07-05 10:00
 
Våre partnere: