Kvalitetssystem

Dokumenter som er relevante for administrativt ansatte

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Egenmelding – orientering for arbeidstakere Rutine 2013-07-05 10:06
Eksamen- og sensoropplysninger Skjema 2012-03-27 11:46
Eksamensgjennomføring Retningslinje 2014-08-27 14:47
Eksamensplan Rutine 2011-11-07 13:43
Eksternt finansiert virksomhet ved Høgskolen i Molde Reglement 2012-03-29 07:53
Elektronisk innlevering og publisering av studiepoenggivende studentoppgaver Retningslinje 2018-07-11 13:12
Erasmus midler - tildeling av midler til student og lærer Retningslinje 2015-02-03 12:40
Etterarbeid ved eksamen Rutine 2011-12-13 08:57
Evaluering av rekruttering av studenter Rutine 2011-12-13 09:32
Evalueringsskjema- Konferanse Skjema 2011-12-14 08:14