Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Dokumenter som er relevante for administrativt ansatte

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Bibliotekets låneregler Reglement 2017-07-25 12:15
Brannvernorganisering - Instruks for brannvernpersonell Retningslinje 2013-03-04 14:53
Bruk av kilder m.m. ved oppgaveskriving Retningslinje 2011-11-07 13:42
Brukeradministrasjon ved HIM Retningslinje 2016-05-12 12:53
Brukeropplæring av bibliotekets tjenester Rutine 2012-03-12 13:41
Budsjettforslag Retningslinje 2013-07-05 10:01
Checklist ERASMUS/NORDPLUS students Rutine 2017-02-20 14:46
Checklist Quota students Rutine 2017-02-08 14:28
Checklist selffinancing students Rutine 2017-02-08 14:30
Disposisjon for utarbeidelse av kvalitetsrapport Skjema 2012-03-29 07:52
 
Våre partnere: