Kvalitetssystem

Dokumenter som er relevante for administrativt ansatte

Tittel Dokumenttype Sist oppdatertsorter ikon
Hjelpemidler til eksamen - kategorier Skjema 2014-02-13 00:15
Akseptanse av resultatutveksling mellom institusjoner Rutine 2014-08-05 12:34
Fronter HiMolde Reglement 2014-08-27 13:29
Eksamensgjennomføring Retningslinje 2014-08-27 14:47
Oppbevaring og kassasjon av eksamensdokumenter i høgskolesektoren Retningslinje 2015-01-26 14:33
Erasmus midler - tildeling av midler til student og lærer Retningslinje 2015-02-03 12:40
Ansvarsfordeling ved utadrettet virksomhet Rutine 2015-08-31 14:53
Mentortiltak NAV for studenter ved HiM Retningslinje 2015-10-14 13:37
Utsending av informasjonsmappe internasjonale studenter Rutine 2016-03-07 14:28
Brukeradministrasjon ved HIM Retningslinje 2016-05-12 12:53