Kvalitetssystem

Dokumenter som er relevante for administrativt ansatte

Tittel Dokumenttype Sist oppdatert
Mottak av internasjonale studenter - sjekkliste Skjema 2017-02-20 14:46
"Informasjonsmappe" til Erasmus studenter og free movers Retningslinje 2012-04-20 11:42
Akseptanse av resultatutveksling mellom institusjoner Rutine 2014-08-05 12:34
Aktivitetsplan Rutine 2011-11-07 13:02
Ansvarsfordeling ved utadrettet virksomhet Rutine 2015-08-31 14:53
Arbeidskjema kurs som gir formell kompetanse Skjema 2011-12-13 11:05
Arbeidsskjema ved konferanse Skjema 2011-12-13 13:04
Arbeidsskjema- kurs som ikke gir formell kompetanse Skjema 2011-12-14 09:26
Arkivering av studentmapper Rutine 2011-12-13 08:45
Arkivplan for høgskolen Reglement 2012-03-28 12:15