Kvalitetssystem

3. Forskning og formidling

Dato: 
21.09.2011

Omfatter

All videreutvikling av intern kompetanse gjennom forskning og studier som dokumenteres og formidles gjennom artikler i tidsskrifter, rapporter, foredrag, undervisning etc.

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Initiering av forskning Søknad om tildeling av FOU-tid Direktør Dekan
Publisering av forskning Incentiver for forskning og publisering
Rutine for registrering og flagging av forskningspublikasjoner
Rektor
Dekan
Vitenskapelige ansatte
Biblioteket
Forskningsprosjekter Direktør Dekan