Kvalitetssystem

3. Forskning og formidling

Dato: 
21.09.2011

Omfatter

All videreutvikling av intern kompetanse gjennom forskning og studier som dokumenteres og formidles gjennom artikler i tidsskrifter, rapporter, foredrag, undervisning etc.