Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - 2.3 Evaluering av undervisning og læring

Dato: 
03.10.2011

Omfatter

Evaluering av emner, studier og studieprogram ved høgskolen.

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Evaluere Avdelingens arbeid med studiekvalitet Studiesjef Dekan
Underveisevaluering av fag og emne Retningslinjer for kvalitetsteam
Underveisevaluering
Dekan
Vitenskapelige ansatte
Studieårsleder
Sluttevaluering av fag, emner eller semester Sluttevaluering- Emneevaluering og semesterevaluering Sluttevaluering - Mal for rapport Dekan
Vitenskapelige ansatte
Studieårsleder
Evaluere studieprogram Periodisk studieprogramevaluering Mal for studieprogramrapport Dekan
Dekan
Kvalitetsteam
Studieleder
Ekstern evaluering av vurderingsordningen Ekstern evaluering av vurderingsordningen Dekan Dekan
Kandidatundersøkekelse Kandidatundersøkelser Dekan
Informasjonsenheten
Studiesjefens kontor
Årsrapport om studiekvaliteten Mal for årsrapport om studiekvalitet Dekan
Vitenskapelige ansatte
Studieleder
Studieutvalget
 
Våre partnere: