Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - 2.3 Evaluering av undervisning og læring

Dato: 
03.10.2011

Omfatter

Evaluering av emner, studier og studieprogram ved høgskolen.

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Evaluere Avdelingens arbeid med studiekvalitet Studiesjef Dekan
Underveisevaluering av emne Retningslinjer for kvalitetsteam
Underveisevaluering
Dekan
Studieårsleder
Studieleder
Faglærer
Sluttevaluering av emner eller semester Sluttevaluering- Emneevaluering og semesterevaluering Sluttevaluering - Mal for rapport Dekan
Vitenskapelige ansatte
Studieårsleder
Evaluere studieprogram Periodisk studieprogramevaluering Mal for studieprogramrapport Dekan
Dekan
Kvalitetsteam
Studieleder
Ekstern evaluering av vurderingsordningen Ekstern evaluering av vurderingsordningen Dekan Dekan
Kandidatundersøkekelse Kandidatundersøkelser Studiesjef Studiesjef
Studiestartundersøkelsen Studiestartundersøkelsen Studiesjef Informasjonsenheten
Evaluering av utveksling Evaluering utveksling Studiesjef Internasjonal koordinator
Årsrapport om studiekvaliteten Mal for årsrapport om studiekvalitet Studiesjef
Dekan
Studieleder
Studiesjef
 
Våre partnere: