Kvalitetssystem

4. Ekstern virksomhet

Dato: 
21.09.2011

Omfatter

All den undervisning som tilbys som er finansiert gjennom inntekter knyttet til etterutdanning og kurs som en del av høgskolens vedtatte studieprogram

Virksomhet som er finansiert gjennom inntekter knyttet til aktuelle prosjekter.  Prosjektene kan omfatte spesielle undervisningsoppdrag, enten egenutviklet eller kurs utviklet på oppdrag fra ekstern kunde. Videre teknisk og organisatorisk arrangement av konferanser og seminarer og prosjekter for ekstern oppdragsgiver som ikke kan kalles forskningsprosjekt, dvs. rene utviklingsoppdrag eller andre oppgaver rettet mot næringsliv eller forvaltning

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Etterutdanning og kurs Leder for utadrettet virksomhet
Avdelingsleder
Studiesjefens kontor
Initiere og gjennomføre prosjekter Leder for utadrettet virksomhet
Avdelingsleder
Studiesjefens kontor
Konferanser og seminar Leder for utadrettet virksomhet
Avdelingsleder
Studiesjefens kontor