Kvalitetssystem

9.4 Bibliotektjenester

Dato: 
01.06.2008

Omfatter

Alt arbeid i tilknytning til høgskolens litteratursamling, elektroniske ressurser og abonnementer. Vedlikehold av registre og rapportering om bibliotekets samlede aktiviteter. Opplæring og informasjon til studenter og ansatte

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomføringsansvarlig
Informasjon om bibliotekets tjenester Kopiering og opphavsrett
Informasjon - biblioteket
Hovedbibliotekar Biblioteket
Oppbygging og vedlikehold av faglitteratur Samlingsoppbygging Hovedbibliotekar
Biblioteket
Vitenskapelige ansatte
Brukeropplæring Brukeropplæring av bibliotekets tjenester Hovedbibliotekar
Biblioteket
Vitenskapelige ansatte
Skrankefunksjoner Hovedbibliotekar Biblioteket
Støtte til forskningsformidling Formidling av FoU ved HiMolde/MFM Hovedbibliotekar Biblioteket
Arbeid med vedlikehold av div. biblioteksystem Vedlikehold av bibliotekssystem Hovedbibliotekar
Biblioteket
IT-Senteret
Utarbeide rapporter Hovedbibliotekar
Biblioteket
Trykkeriet