Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - 9.4 Bibliotektjenester

Dato: 
01.06.2008

Omfatter

Alt arbeid i tilknytning til h√łgskolens litteratursamling, elektroniske ressurser og abonnementer. Vedlikehold av registre og rapportering om bibliotekets samlede aktiviteter. Oppl√¶ring og informasjon til studenter og ansatte

Prosesser

Tittel Retningslinjer og rutiner Skjema Ansvar Gjennomf√łringsansvarlig
Informasjon om bibliotekets tjenester
Informasjon - biblioteket
Hovedbibliotekar Biblioteket
Oppbygging og vedlikehold av faglitteratur Samlingsoppbygging Hovedbibliotekar
Biblioteket
Vitenskapelige ansatte
Brukeropplæring Brukeropplæring av bibliotekets tjenester Hovedbibliotekar
Biblioteket
Vitenskapelige ansatte
Skrankefunksjoner Bibliotekets låneregler Hovedbibliotekar Biblioteket
St√łtte til forskningsformidling Formidling av FoU ved HiMolde/MFM Hovedbibliotekar Biblioteket
Arbeid med vedlikehold av div. biblioteksystem Vedlikehold av bibliotekssystem Hovedbibliotekar
Biblioteket
IT-Senteret
Utarbeide rapporter Hovedbibliotekar
Biblioteket
Trykkeriet