Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Retningslinjer for sensorveiledning

Rretningslinjer for sensorveiledning ved Høgskolen i Molde

Fastsatt av Studieutvalget 23.5.2018

Det skal utarbeides sensorveiledninger for alle skriftlige eksamener, jf. §32 i høgskolens forskrift om opptak, studier og eksamen.

Sensorveiledninger skal bidra til å sikre at institusjonens plikt til faglig forsvarlig og upartisk prøving, samt til å sikre det faglige nivået ved studiet, jf. universitets- og høyskolelovens § 3-9 (1), blir oppfylt. De skal i størst mulig grad utformes slik at de støtter opp om andre kvalitetssikringstiltak (nivåkontroll e.a.).

 Anbefalte retningslinjer for sensorveiledning til bruk for den enkelte eksamensoppgave

Av hensyn til god og grundig sensurering, og med tanke på sensorer som ikke selv har undervist i emnene, samt sikring av konsistent sensur ved eventuell klage, er det viktig å utarbeide gode sensorveiledninger til eksamensoppgavene. Sensorveiledning utarbeides av emneansvarlig(e), og skal være kort og presis.

Følgende punkter bør være  med for skole- og hjemmeeksamener med oppgitte spørsmål:

  • Læringsutbytte
  • Pensum
  • Undervisnings- og læringsaktiviteter
  • Forventninger til besvarelser

 

 
Våre partnere: