Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Emneansvarliges tilgjengelighet under skoleeksamen

Emneansvarlige oppfordres til å være fysisk tilstede på høgskolen under avvikling av skriftlig skoleeksamen. Emneansvarlig skal være tilgjengelig for kontakt/tilkalling fra administrasjonen (eksamensteamet) under hele eksamen. For å unngå at det oppstår formelle feil ved gjennomføringen av eksamen er det viktig at emneansvarlig er tilgjengelig for spørsmål og kan bistå eksamensansvarlig slik at eventuelle misforståelser eller feil blir rettet opp raskt. Feil eller mangler ved for eksempel oppgaveteksten som ikke avklares tidsnok kan føre til at eksamen må gjennomføres på nytt.

I løpet av den første timen av skriftlig eksamen under tilsyn kan ansvarlig emneansvarlig komme inn i eksamenslokalet for en oppklaringsrunde. For resten av tiden har ikke emneansvarlig adgang med mindre han/hun blir tilkalt. Oppstår det en situasjon som krever det, vil eksamensansvarlig ta kontakt med den aktuelle emneansvarlig. Dersom en eksamenskandidat mener det er uklarheter eller feil i oppgaven, beskrives dette på et kladdeark og leveres eksamensvakt. Eksamensvakten vil sørge for at eksamensansvarlig gjøres kjent med dette. Eksamensansvarlig har ansvar for å varsle emneansvarlig.

Dersom emneansvarlig gir tilleggsopplysninger under eksamen som kan ha betydning for eksamensresultatet, skal disse meddeles samtlige eksamenskandidater.

Dersom det ikke er mulig for emneansvarlig å være tilgjengelig under eksamen, må vedkommende sørge for vikar. Informasjon om dette gis til administrasjonen (eksamensteamet).

Eksamensvaktene skal IKKE ringe emneansvarlig direkte, alle henvendelser fra studenter skal gå via administrasjonen (eksamensteamet).

 
Våre partnere: