Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Emneansvarliges tilgjengelighet under skoleeksamen

Emneansvarlige oppfordres til √• v√¶re fysisk tilstede p√• h√łgskolen under avvikling av skriftlig skoleeksamen. Emneansvarlig skal v√¶re tilgjengelig for kontakt/tilkalling fra administrasjonen (eksamensteamet) under hele eksamen. For √• unng√• at det oppst√•r formelle feil ved gjennomf√łringen av eksamen er det viktig at emneansvarlig er tilgjengelig for sp√łrsm√•l og kan bist√• eksamensansvarlig slik at eventuelle misforst√•elser eller feil blir rettet opp raskt. Feil eller mangler ved for eksempel oppgaveteksten som ikke avklares tidsnok kan f√łre til at eksamen m√• gjennomf√łres p√• nytt.

I l√łpet av den f√łrste timen av skriftlig eksamen under tilsyn kan ansvarlig emneansvarlig komme inn i eksamenslokalet for en oppklaringsrunde. For resten av tiden har ikke emneansvarlig adgang med mindre han/hun blir tilkalt. Oppst√•r det en situasjon som krever det, vil eksamensansvarlig ta kontakt med den aktuelle emneansvarlig. Dersom en eksamenskandidat mener det er uklarheter eller feil i oppgaven, beskrives dette p√• et kladdeark og leveres eksamensvakt. Eksamensvakten vil s√łrge for at eksamensansvarlig gj√łres kjent med dette. Eksamensansvarlig har ansvar for √• varsle emneansvarlig.

Dersom emneansvarlig gir tilleggsopplysninger under eksamen som kan ha betydning for eksamensresultatet, skal disse meddeles samtlige eksamenskandidater.

Dersom det ikke er mulig for emneansvarlig √• v√¶re tilgjengelig under eksamen, m√• vedkommende s√łrge for vikar. Informasjon om dette gis til administrasjonen (eksamensteamet).

Eksamensvaktene skal IKKE ringe emneansvarlig direkte, alle henvendelser fra studenter skal g√• via administrasjonen (eksamensteamet).