Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Emner ph.d.-studium i helse- og sosialfag

Ph.d. - studiet best√•r av en oppl√¶ringsdel (30 stp) og en forskningsdel (150 stp). Oppl√¶ringsdelen best√•r av en obligatorisk (20 stp) og en selvvalgt del (10 stp). Oppl√¶ringsdelens kjerneomr√•der er valgt med utgangspunkt i overordnet profil, ut fra et √łnske om √• videref√łre sentrale temaer i bachelor- og masterutdanningene ved de to h√łgskolene. Kjerneomr√•dene kommer til uttrykk i fire obligatoriske og fire valgfrie emner:

- Strukturelle vilk√•r for profesjonsut√łvelse (5 stp)

- Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods (5 stp)

- Fordypning i kvalitativ forskningsmetode (5 stp)

- Vitenskapsteori og etikk (5 stp)

I tillegg tilbys fire valgfrie emner √° 5 stp, som er beslektet med de overordnede emnene

- Kommunikasjon i hjelperelasjoner (5 stp)

- Aggresjon, vold og bruk av tvang (5 stp)

- Profesjonsteori, profesjon og skj√łnnsut√łvelse (5 stp)

- Profesjonell omsorg i skjæringspunktet mellom system og livsverden (5 stp)

Den selvvalgte opplæringsdelen består altså av 10 studiepoeng som kan tas innenfor studiets valgfrie emner. Det er imidlertid åpent for at kandidatene kan ta en del av eller hele den valgfrie delen ved andre ph.d.-studier under forutsetning av at emnene har relevans for kandidatens avhandlingstema.

Studieåret er på 40 uker med en forventet arbeidsinnsats på 40 timer pr. uke. Kandidater oppmuntres til et opphold ved annen institusjon i inn- eller utland under studiet.

Se fullstendig beskrivelse av emnene i studieplanen.