Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Mal for årsrapport om studiekvalitet

 

Innledning

Hovedtall

Presentasjon av opptakstall, studiepoengproduksjon, karakterfordeling, strykprosent, gjennomføring.

Studiebarometeret, underviserundersøkelsen, kandidatundersøkelse og andre undersøkelser og evalueringer

 

Oppsummering av avdelingenes kvalitetsrapporter

Avdeling for helse- og sosialfag

Rammekvalitet

Programkvalitet

Resultatkvalitet

Samlet vurdering, utfordringer og tiltak

 

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

Rammekvalitet

Programkvalitet

Resultatkvalitet

Samlet vurdering, utfordringer og tiltak

 

Avdeling for logistikk

Rammekvalitet

Programkvalitet

Resultatkvalitet

Samlet vurdering, utfordringer og tiltak

 

Høgskolens kvalitetstiltak

Pedagogiske tiltak: for fagansatte, studieteknikk, Studiemiljøpris, pedagogisk pris, ped.slang

Organisatoriske tiltak: Viserektor for utdanning, Kvalitetsteam, studieutvalget og LMUs rolle i kvalitetsarbeidet.

Aktuelle satsingsområder

Oppfølging av tiltak fra årsrapporten foregående år

 

Vurdering og oppfølging

Vurdering av utdanningskvaliteten innen målepunktene rammekvalitet, programkvalitet og resultatkvalitet. Prioriteringer og tiltak fremover.

 

 
Våre partnere: