Kvalitetssystem

Mal for årsrapport om studiekvalitet

 

Mal for årsrapport om studiekvalitet

Innledning

Hovedtall

Presentasjon av opptakstall, studiepoengproduksjon, karakterfordeling, strykprosent, gjennomføring.

Studiebarometeret, underviserundersøkelsen, kandidatundersøkelse og andre undersøkelser og evalueringer

 

Oppsummering av avdelingenes kvalitetsrapporter

Avdeling for helse- og sosialfag

Rammekvalitet

Programkvalitet

Resultatkvalitet

Avdelingens systematiske kvalitetsarbeid: Status for periodisk evaluering av studieprogram, emne- og studieprogramrapporter, oppfølging av studiebarometeret, intern akkreditering og en vurdering av studieprogrammenes fagmiljø opp mot kravene i studietilsynsforskriften § 2-3

Samlet vurdering, utfordringer og tiltak

 

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

Rammekvalitet

Programkvalitet

Resultatkvalitet

Avdelingens systematiske kvalitetsarbeid: Status for periodisk evaluering av studieprogram, emne- og studieprogramrapporter, oppfølging av studiebarometeret, intern akkreditering og en vurdering av studieprogrammenes fagmiljø opp mot kravene i studietilsynsforskriften § 2-3

Samlet vurdering, utfordringer og tiltak

 

Avdeling for logistikk

Rammekvalitet

Programkvalitet

Resultatkvalitet

Avdelingens systematiske kvalitetsarbeid: Status for periodisk evaluering av studieprogram, emne- og studieprogramrapporter, oppfølging av studiebarometeret, intern akkreditering og en vurdering av studieprogrammenes fagmiljø opp mot kravene i studietilsynsforskriften § 2-3

Samlet vurdering, utfordringer og tiltak

 

Høgskolens kvalitetstiltak

Pedagogiske tiltak: for fagansatte, studieteknikk, Studiemiljøpris, pedagogisk pris, ped.slang

Organisatoriske tiltak: Prorektor for utdanning, Kvalitetsteam, studieutvalget og LMUs rolle i kvalitetsarbeidet.

Satsingsområder: digitalisering, internasjonalisering. Status for kvalitetsarbeid inkludert intern akkreditering, fagmiljø og periodisk evaluering av studieprogram.  

Oppfølging av tiltak fra årsrapporten 2017/2018

 

Vurdering og oppfølging

Vurdering av utdanningskvaliteten innen målepunktene rammekvalitet, programkvalitet og resultatkvalitet. Prioriteringer og tiltak fremover.