Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Mal for årsrapport om studiekvalitet

 

Innledning

Hovedtall

Presentasjon av opptakstall, studiepoengproduksjon, karakterfordeling, strykprosent, gjennomføring.

Studiebarometeret 2016, underviserundersøkelsen, kandidatundersøkelse og andre undersøkelser og evalueringer

 

Oppsummering av avdelingenes kvalitetsrapporter

Avdeling for helse- og sosialfag

Rammekvalitet

Programkvalitet

Resultatkvalitet

Samlet vurdering, utfordringer og tiltak

 

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

Rammekvalitet

Programkvalitet

Resultatkvalitet

Samlet vurdering, utfordringer og tiltak

 

Avdeling for logistikk

Rammekvalitet

Programkvalitet

Resultatkvalitet

Samlet vurdering, utfordringer og tiltak

 

Høgskolens kvalitetstiltak

Pedagogiske tiltak: for fagansatte, studieteknikk, Studiemiljøpris, pedagogisk pris, ped.slang

Organisatoriske tiltak: Prorektor for utdanning, Kvalitetsteam, studieutvalget og LMUs rolle i kvalitetsarbeidet.

Satsingsområder: digitalisering, internasjonalisering 

Oppfølging av tiltak fra årsrapporten 2015/2016

 

Vurdering og oppfølging

Vurdering av utdanningskvaliteten innen målepunktene rammekvalitet, programkvalitet og resultatkvalitet. Prioriteringer og tiltak fremover.

 

 
Våre partnere: