Kvalitetssystem

Godskriving av emner tatt ved ekstern institusjon - Recognition of courses

Det følger av uhl §3-5 første ledd at HiMolde skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener fra tilsvarende akkrediterte institusjoner med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning. Godskriving innebærer at studenten ikke må ta tilsvaerende læringsinnhold på nytt.

Søkeren må være tatt opp på et studium ved Høgskolen i Molde

Søknad skal inneholde:

  • Karakterutskrift, vitnemål
  • Fag/emnebeskrivelser

Søknaden sendes til post@himolde.no   eller leveres i Studentservice.

Søknaden skannes inn og journalføres  i saks/arkivsystemet ( søknad og dokumenter separat) og fordeles til saksbehandler som får den i restanselisten

Saksbehandler diskuterer saken med studieleder og fatter en avgjørelse

Saksbehandler skriver et utgående brev til student om vedtaket og avslutter saken i e-saks/arkivsystemet. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages.

Saksbehandler legger kopi av brevet til avdelingsadministrasjonen  som legger inn innpassingene i FS.

Vises også i Studentweb

Ingen søknadsfrist.

På vitnemålet vil det stå: emne, antall studiepoeng, navn på ekstern institusjon, hvilket semester, innpass (ikke karakter)

Ved innpassing av utenlandsk utdanning, brukes NOKUT's regler for vekting av poeng tatt ved utenlandsk lærested.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Applicants must be enrolled in a degree program at Molde University College

The application must include:

 

  • Transcripts of records/ Diplomas
  • Course descriptions and curriculum

 

Applications should be sent to post@himolde.no or delivered at Student Services.

There is no deadline for applying.

The application is scanned and recorded in our a digital archive system and distributed to an executive officer. The executive officer discusses the case with the program manager in question and together they reach a decision. Then the executive officer writes a letter to the student informing him/her about the decision and conclude the case in the archive system. Finally the executive officer gives a copy of the letter to the administration department who register and post the recognition.

The recognised courses will appears in StudentWeb.

In the diploma awarded by Molde University College, the recognised course(s) will be registered as follows: Course name, number of credits, name of the external institution, semester. The course will simplify be marked recognised, and there will be no local or external grade.

When recognising foreign qualifications, Molde University College follow NOKUT's (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) recommendation for weighting points taken at a foreign institution.