Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Innarbeiding av lovsamling eller annet lovlig hjelpemiddel ved eksamen i juridiske fag

I tillatte hjelpemidler kan det v√¶re innarbeidet understrekninger av enhver art og henvisninger til andre tillatte hjelpemidler. Det er ikke tillatt √• innarbeide ordb√łker.

Det er tillatt å understreke ord og setninger i lovtekst, men er det ikke tillatt å understreke enkelte bokstaver i teksten, slik at det dannes ord.

Det tillatt √• markere ord og setninger for eksempel ved hjelp av tekstmark√łr, og det er tillatt √• bruke flere farger.

Det er anledning til å sette streker i margen.

Det kan skrives inn henvisning i en lovtekst til annen lov- eller forskriftstekst.
Henvisninger kan innledes med ordene opphevet (opph.), endret (endr.), eller med ordene se, jevnf√łr (jf./ jfr.), konferer (cfr./ kfr.) eller sammenlign (sml.)

 

Det er videre tillatt å lage et system med flagg og lignende i lovsamling for lettere å finne fram til relevant lovstoff

Henvisninger til lover og forskrifter, herunder p√• flagg, kan for √łvrig bare inneholde tittel og/eller dato (ev. nummer) paragraf og/eller ledd, punktum, nummer eller litra. Vanlige forkortelser som grl., strl., sktl., fvl, aml. o.l. kan brukes. En henvisning kan f.eks. lyde: strl.ikrl. ¬ß 25, opph. v.l. 25/2-72 nr. 3.

Det er tillatt √• nummerere de enkelte ledd i en paragraf og punktum i ledd i fortl√łpende rekkef√łlge.


Det er tillatt å korrigere feil i innarbeidede henvisninger i tillatte hjelpemidler med korrekturlakk.