Kvalitetssystem

Ekstern evaluering av vurderingsordningen

Formål:

Systemet med ekstern evaluering av vurderingene eller vurderingsordningene skal ivareta studentenes rettsikkerhet ved å sikre lik og upartisk bedømmelse av studentene.

Ansvarlig:

Dekan

Hvordan:

Det skal gjennomføres ekstern evaluering av vurderingsordningen innen alle studier og studieprogram minimum hvert femte år. Ekstern evaluering av vurderingsordningen kan gjennomføres for deler av et studium eller for ett eller flere studium samlet.

Som elementer i en ekstern evaluering av vurderingsordningen kan inngå:

  • Gjennomgang av vurderingsordninger nedfelt i fag- og studieplaner
  • Evaluering av eksamensoppgaver og vurderingskriterier i et utvalg av emner/moduler som inngår i de aktuelle studier eller studieprogram
  • Stikkprøvekontroll av vurderinger gjennomført av interne sensor(er) i et utvalg av emner/moduler som inngår i de aktuelle studier eller studieprogram

Rapportering:

Ekstern evaluator oppsummerer sin evaluering som sendes til avdelingen ved dekan.

 

Mal for rapport