Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Ekstern evaluering av vurderingsordningen

Formål:

Systemet med ekstern evaluering av vurderingene eller vurderingsordningene skal ivareta studentenes rettsikkerhet ved √• sikre lik og upartisk bed√łmmelse av studentene.

Ansvarlig:

Dekan

Hvordan:

Det skal gjennomf√łres ekstern evaluering av vurderingsordningen innen alle studier og studieprogram minimum hvert femte √•r. Ekstern evaluering av vurderingsordningen kan gjennomf√łres for deler av et studium eller for ett eller flere studium samlet.

Som elementer i en ekstern evaluering av vurderingsordningen kan inngå:

  • Gjennomgang av vurderingsordninger nedfelt i fag- og studieplaner
  • Evaluering av eksamensoppgaver og vurderingskriterier i et utvalg av emner/moduler som inng√•r i de aktuelle studier eller studieprogram
  • Stikkpr√łvekontroll av vurderinger gjennomf√łrt av interne sensor(er) i et utvalg av emner/moduler som inng√•r i de aktuelle studier eller studieprogram

Rapportering:

Ekstern evaluator oppsummerer sin evaluering som sendes til avdelingen ved dekan.

 

Mal for rapport