Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Fritak fra eksamen eller emner

Lov om universiteter og høyskoler, § 3-5, gir studenten anledning til å søke fritak for eksamen eller prøve, dersom tilsvarende er avlagt tidligere.  

Krav til søknad:

Du må sende søknad som angir hvilket studium og hvilke eksamen(er) eller annet, du søker fritak for.

Vedlegg som skal følge søknaden er:  

  • Attestert kopi av karakterutskrift/vitnemål fra andre utdanningsinstitusjoner
  • Attestert kopi av fagplan eller annen dokumentasjon på det faglige innholdet i studiet

Du er ansvarlig for at det foreligger tilstrekkelig informasjon om studiet du har tatt tidligere (fagplan/studieplan), slik at avdelingen kan vurdere studiets nivå, omfang og faglig innhold.  

 

Søknadsskjema

Søknadsfrist:

Søknaden med vedlegg sendes eller leveres til høgskolen minst 2 måneder før eksamen. Ufullstendig søknad behandles ikke.

 

Orientering angående fritak og Lånekassen:


Du får ikke omgjort lån til stipend for fritak i Lånekassen. Grunnen er at Lånekassen kun beregner omgjøring av beståtte studiepoeng. Fritak inngår ikke her.

Normalt vil fritak være rapportert fra en annen avdeling/lærested og man får på den måten ikke dobbel omgjøring for samme innhold. Det betyr at du som student da ikke blir regnet som fulltidsstudenter av Lånekassen og  får derfor registrert en mindre forsinkelse.

 

Rådet til studenter som trenger fullt studielån er at de ikke søker om fritak, men tar emnet/eksamen på ordinært vis

 
Våre partnere: