Kvalitetssystem

Krav om politiattest

Informasjon:

Det er krav om politiattest for opptak til enkelte studier. Ved Høgskolen i Molde gjelder det:

 • Sykepleierutdanning
 • Vernepleierutdanning 
 • Årsstudium i idrett
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie
 • Videreutdanning i helsesykepleie

Det er krav om politiattest til studium der du vil komme i kontakt med pasienter, brukere, barnehagebarn eller andre som del av praksis. Dersom politiattesten viser at du er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep, narkotikaovertredelser eller grove voldshandlinger, kan det få konskekvenser for gjennomføringen av studiet.

Ikke bestill politiattesten før du får tilbud om opptak. I opptaksbrevet står det også beskrevet hva politiattesten skal omfatte. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder ved levering.  

Har du ikke merknad på politiattest

Skal du levere politiattesten til høgskolen ved studiestart. Siste frist for innlevering er 1. september. Har du ikke levert politiattest eller egenerklæring innen fristen har du ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Studenter på Årsstudium i idrett skal ha praksis i vårsemesteret og må levere politiattest innen 1. 12.

 

Har du merknader på politiattesten

Skal du sende politiattesten til høgskolen sammen med svarbrevet om mottak av studieplassen innen fristen som er satt. Merknader på politiattest kan føre til at du blir utelukket fra klinisk undervisning/praksisopplæring. Høgskolens klagenemnd vil avgjøre om du får rett til å delta i praksisopplæring. Studenter som ikke deltar i klinisk undervisning/praksisopplæring, vil ikke kunne få vitnemål for fullført utdanning. Søkere som har merknad på politiattesten, har rett til juridisk bistand i henhold til Lov om universiteter og høgskoler §4-9, sjuende ledd

 

Anskaffelse av politiattest

 • Du kan søke om politiattest elektronisk ved å følge prosedyren beskrevet her:  politiattest 
 • Politiet krever dokumentasjon på hvorfor du trenger politiattest – bruk tilbudsbrev fra Samordnet opptak/opptaksbrev fra Høgskolen i Molde 
 • Saksbehandlingstiden kan variere, så det er viktig at du søker om politiattest straks du får opptaksbrevet.
 • Du må beregne god tid, det kan ta flere uker å få attesten. Det tar kortere tid dersom du har opprettet digital postkasse.
 • Den originale attesten (ikke kopi) sendes til Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde eller levere attesten til Studentservice senest ved studiestart
 • Politiattesten er gyldig kun i 3 år. Studenter som bruker mer enn 3 år på utdanningen sin må levere ny politiattest. Dette gjelder også studenter som er tatt opp til fireårige bachelorløp. 

Dersom du ikke leverer politiattest, vil du som student bli utestengt fra all praksisopplæring/klinisk undervisning og får ikke anledning til å fullføre studiet.