Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Sluttevaluering- Emneevaluering og semesterevaluering

Emneevaluering benyttes for studier som er bygd opp av ulike emner

Semesterevaluering benyttes for profesjonsutdanningene på HS.

Formål:

Sluttevaluering skal gi grunnlag for forbedringsarbeidet og utvikling av studie-/undervisningsopplegget.

Ansvarlige:

Dekan er ansvarlig for at sluttevalueringen finner sted, og skal bestemme hvilke emner/semester som skal evalueres. Fagl√¶rer/kullansvarlig er ansvarlig for gjennomf√łringen av evalueringen.

Hvordan:

Studentene skal evaluere hele evalueringsenheten, undervisningen, eget l√¶ringsarbeid, arbeidsm√•ter, l√¶ringsutbytte og organisatoriske rammer. Sluttevaluering skjer ved elektronisk standardskjema i Fronter. Det er utarbeidet et skjema med minimumssp√łrsm√•l, hvor fagl√¶rer/kullansvarlig kan legge til egne sp√łrsm√•l.  I studier med praksis er det s√¶rlig viktig at dette blir evaluert. Evalueringen skal normalt gjennomf√łres p√• slutten av semesteret. Avdelingen kan selv avgj√łre om evalueringen skal v√¶re et obligatorisk arbeidskrav.

Evalueringsskjema

Skjema ligger i Fronter under ‚ÄĚEvaluering‚ÄĚ, hvor man ogs√• finner retningslinjer og veiledning for bruk. Studentene gjennomf√łrer evalueringen ved at skjemaet gj√łres tilgjengelig for de studentene som er oppmeldt til emnet/studiet. Studentenes anonymitet er sikret.

Rapportering:

Fagl√¶rer/kullansvarlig skal oppsummere evalueringen i en rapport som sendes til studieleder. Rapporten skal oppsummere hvordan evalueringen er gjennomf√łrt, resultatet og fagl√¶reres/kullansvarliges vurdering med forslag til tiltak. Studieleder skal diskutere resultatene av evalueringene i kvalitetsteam eller med studenttillitsvalgte. Studentene skal ha tilbakemelding om resultatet av evalueringen, enten i forelesning eller ved tilgang til evalueringsrapporten.  

 Mal for rapport for sluttevaluering.