Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Studieprogramevaluering

FormĂĽl:

Formület med sluttevaluering av studieprogram er ü fü tilbakemelding fra studentene ved avslutningen av studiet om positive og negative forhold i studieløpet. Evalueringen er et viktig instrument for institusjonens egenvurdering, beslutninger om endringstiltak og et grunnlag for styrets vurdering av ressurs - og strategiske prioriteringer

Ansvarlig:

Dekanen setter opp en plan for evaluering av studieprogram. Gjennomføringen av evalueringen skal gjøres i samarbeid med dekan, studieleder og kvalitetsteam for det studiet som skal evalueres.

Hvordan:

Evalueringen kan gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse (i Fronter eller questback) til alle studenter som er i siste semester av studiet. En annen mulighet er ü gjennomføre et evalueringsseminar mellom studieleder og studentgruppen eller tillitsvalgte. Ved avdeling HS gjennomføres studieprogramevalueringen samtidig med semesterevaluering i siste semester av studiet. Studieprogramevalueringen bør vÌre gjennomført før eksamensperioden starter.

Forslag til tema en studieprogramundersøkelse bør inneholde:

  • Faglig innhold
  • Pedagogisk opplegg/undervisning/veiledning
  • Arbeidsmengde og studentenes egeninnsats
  • Informasjon og studieveiledning
  • LĂŚringsmiljø og infrastruktur
  • Oppfølging av evalueringer
  • Forslag til endringer i studieprogrammet

Rapportering:

Studieleder oppsummerer evalueringen og diskuterer resultatet i kvalitetsteameller med studenttillitsvalgte. Rapport om evalueringen med forslag til tiltak skal sendes til dekan. Studentene skal ha tilbakemelding om resultatet av evalueringen ved ĂĽ fĂĽ tilgang til rapporten.