Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Underveisevaluering

Gjennom underveisevaluering (formativ evaluering) skal studentene vurdere faglig opplegg, gjennomf√łring av undervisning og egeninnsats i den enkelte evalueringsenhet for √• kunne justere den aktuelle studiesituasjonen.

Formål:

Underveisevalueringen skal gi en direkte tilbakemelding om hvordan studentene opplever l√¶resituasjonen for eventuelt √• kunne gjennomf√łre justeringer og endringer i l√łpet av semesteret som bedrer tilbudet for studentene. Underveisevaluering skal gi fagl√¶rer/kullansvarlig mulighet til √• utvikle sin undervisning underveis.

Ansvarlig:

Den enkelte fagl√¶rer/kullansvarlig er ansvarlig for √• evaluere egen undervisning, og om det skal gjennomf√łres i form av underveisevaluering.

Hvordan:

Metoden som benyttes skal bidra til å få en dialog mellom student og faglærer om å videreutvikle og forbedre undervisningen.

Fagl√¶rer/kullansvarlig kan i samarbeid med studentene vurdere hvordan og n√•r underveisevalueringen skal gjennomf√łres ut fra m√•let med l√¶reprosessen, l√¶restoffets art og undervisningsform. Det er viktig at studentene er informert om hensikten med evalueringen og at de f√•r vite hva som er realistisk √• endre p√•.

 

Aktuelle metoder:

  • Muntlig tilbakemelding (dialog mellom foreleser og studenter i l√łpet av en forelesning)
  • Referansegrupper
  • Summegrupper
  • Eget skjema

Tema underveisevalueringen b√łr ta opp:

  • Studentenes egeninnsats i undervisningen
  • Faglig tilrettelegging for l√¶ring
  • Pedagogisk tilrettelegging for l√¶ring
  • Krav og forventninger til studentene

Rapportering:

Fagl√¶rer/kullansvarlig b√łr skrive et kort referat fra evalueringen med tiltaksplan som studentrepresentantene og fagl√¶rer/kullansvarlig underskriver p√•. Resultatet fra evalueringen skal diskuteres med studentene.

Fagl√¶rer/kullansvarlig kan utarbeide en kort rapport om at underveisevalueringen er gjennomf√łrt. Rapporten sendes til studieleder evt. sammen med sluttevalueringen ved semesterslutt.