Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Overholde taushetsplikt

Som student har du taushetsplikt med hjemmel i Lov om universitet og høgskoler jamfør § 4.6 og Helsepersonellova Kap 5 om taushetsplikta

Øvingsavdelingen

 • Får kjennskap til medstudenters private helsemessige og kroppslige forhold
 • Du har taushetsplikt i forhold til Lov om universiteter og høgskoler

 

Klasserommet

 • I undervisningssammenheng kan du få innsikt i medstudenters privatliv
 • Bringer du med situasjoner og erfaringer fra praksis til klasserommet, må du anonymisere. Dvs. ikke si navn på byen, tettstedet, institusjon, avdeling, personell og pasient. Avidentifisere pasientdata og omskrive identifiserbare kjennetegn

 

Skriftlig arbeid – arbeidskrav – mappekrav - pleieplan

 • Ikke skriv:
  • navn på tettstedet, byen, institusjonen, avdelingen (men eksempelvis; en langtidsavdeling i et sykehjem på et tettsted på vestlandet)
  • navn på personell og pasient (lag fiktive navn, men presisere at det er fiktivt)
  • fødselsår, fødselsdato og eksakt alder (men skriv eksempelvis; en mann i åttiårene)
 • Pasientens /brukerens yrke, interesser, familiesituasjon, sykehistorie, livshistorie må omskrives dersom det kan røpe identitet (eksempelvis, skomaker og så navnet på tettstedet vil røpe identitet)
 • Diagnose og symptomer som kan røpe identitet må omskrives (eksempelvis en diagnose få personer har)
 • Som student innebærer dette at skriftlig informasjon ikke skal kunne identifisere pasient-/brukerforhold ut fra institusjonen
 • Avidentifisere pasient-/brukerdata ved å fjerne navn, fødselsdato osv. Omskrive identifiserbare kjennetegn er å anonymisere slik at identitet ikke i gjenkjennes
 • Taushetsplikta gjelder også elektronisk kommunikasjon mellom studenter, eksempelvis; Fronter, Facebook, MSN

 

NB! Å dele erfaringer med andre personer utenfor et behandlingsteam et som også er underlagt taushetsplikt er å bryte taushetsplikt, dersom en ikke anonymiserer

 
Våre partnere: