Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Tildeling av praksisplasser

 

Gjelder heltid/ deltid sykepleie og vernepleie og videreutdanning i psykisk helsearbeid.

 

Ansvar for å skaffe praksisplasser

H√łgskolen har ansvar for √• skaffe praksisplasser. Vi har avtaler med ulike institusjoner og tjenestetilbud i de fleste kommuner p√• Nordm√łre og Romsdal, samt Helseforetaket M√łre og Romsdal. For vernepleie og videreutdanning i psykisk helsearbeid gjelder hele M√łre og Romsdal som praksisomr√•de. Tilgangen p√• praksisplasser kan variere fra √•r til √•r, det kan ogs√• variere for de ulike studieprogram og h√łgskolens fordeling av l√¶rerressurser ute i praksisfeltet.

Som student kan du ikke skaffe deg praksisplass selv.

 

Studiegrupper og geografiske praksisområder

Sykepleierutdanningen har to studiegrupper, en i Molde og en i Kristiansund, som er knyttet til geografisk praksisomr√•de henholdsvis Molde/Romsdal og Kristiansund/Nordm√łre. Dersom h√łgskolen har ledig(e) praksisplass(er), kan du s√łke om bytte av geografisk praksisomr√•de. Ved slik frivillig bytte f√•r du ikke reisest√łtte. Vernepleieutdanningen har studiegrupper bare i Molde, bortsett fra deltidsutdanningen som har en studiegruppe i Volda. Videreutdanningen i psykisk helsearbeid bestreber seg p√• √• ta geografiske hensyn i plassering av praksisplasser. 

 

Trekning av praksisplasser

F√łr praksisperioden blir listen over tilgjengelige praksisplasser lagt ut i h√łgskolens LMS (Canvas). H√łgskolen organiserer loddtrekning, som bestemmer rekkef√łlgen for valg av praksisplass. Dersom du ikke er til stede ved trekningen kan en stedfortreder trekke for deg. Studenter kan etter trekning bytte praksisplass innbyrdes. Bytte av praksisplass m√• bekreftes skriftlig av begge parter til h√łgskolen, innen gitt frist.

 

Opplysningsplikt om relevant arbeidsforhold

Som student kan du ikke ha praksisstudie ved en institusjon/arbeidssted der du

  • har eller har hatt et arbeidsforhold innen de siste 6 m√•neder
  • har n√¶re p√•r√łrende (foreldre, ektefelle, partner eller barn)

Du plikter å opplyse om slike forhold.

 

Tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag

Praksisplass tildelt p√• s√¶rskilt grunnlag inneb√¶rer at du prioriteres innenfor et bestemt geografisk omr√•de. S√łknaden skal v√¶re mottatt senest 8 uker f√łr praksisperioden starter. S√łknaden skal v√¶re begrunnet og dokumentert med sakkyndig attest (legeattest eller lignende). H√łgskolen vurderer om begrunnelsen(e) er tilstrekkelig for √• im√łtekomme s√łknaden.

 

Det understrekes at tildeling av praksisplass p√• s√¶rskilt grunnlag er en unntaksordning, og at ‚ÄĚvanlige‚ÄĚ problemer og utfordringer som studenter stilles overfor i dagliglivet ikke alene gir grunnlag for √• im√łtekomme s√łknad (eksempler: er alenefors√łrger, har ansvar for sm√• barn, har ektefelle/samboer som reiser mye i jobben, disponerer ikke bil, har husdyr, har d√•rlig √łkonomi).

Studenttillitsvalgte kan s√łke om tildeling av praksisplass p√• eller n√¶r studiestedet, n√•r dette er n√łdvendig for √• ut√łve vervet.

 

Tildeling av praksisplass p√• s√¶rskilt grunnlag gj√łres for en praksisperiode i gangen.

 

Praksisplasser utenfor h√łgskolens ordin√¶re praksisomr√•de

Praksisplass utenfor H√łgskolens ordin√¶re praksisomr√•de kan innvilges innen fordypningspraksis i 3. studie√•r og videreutdanning i psykisk helsearbeid. S√łknaden skal v√¶re mottatt senest 8 uker f√łr praksisperioden starter. Kriterier for innvilget s√łknad er:

-    s√łknad er faglig begrunnet

-    studenten har vist selvstendighet og faglig styrke gjennom studiet

-    at praksisplass tilfredsstiller h√łgskolens faglig krav til praksisstudiet

-    at veilederordning er tilfredsstillende

 

H√łgskolen skal ha den formelle kontakten med praksisstedet ved √• foresp√łrre og kvalitetssikre praksisplassen.

 

Ved tildeling av praksisplass utenfor h√łgskolen ordin√¶re praksisomr√•de m√• studenten dekke de ekstra utgifter som dette medf√łrer for h√łgskolen. Dette vil normalt gjelde studentens reise til h√łgskolen for veiledning eller l√¶rerens reise til/fra veiledning p√• praksisstedet. Dette vil ogs√• gjelde eventuell godtgj√łrelse/ l√łnn til lokale veiledere p√• praksisstedet.

 

Studenter ved videreutdanningen i psykisk helsearbeid kan selv skaffe praksisplasser som ligger utenfor skolens ordin√¶re praksisomr√•de (utenfor M√łre og Romsdal).

 

Utgifter

Som student i bachelor sykepleie og vernepleie m√• du regne med utgifter til reiser, og evt kostnader til hybel i praksisstudiet. Noen av disse utgiftene blir kompensert. Se retningslinjer om st√łtte til reise og ekstra boutgifter.

 

I videreutdanning i psykisk helsearbeid må studentene selv dekke utgifter (reise- og boutgifter) i forbindelse med praksis.