Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Studiepoenggivende kurs ved enhet for utadrettet virksomhet

EUV kjører i dag ulike varianter av kurs. Dette kan f.eks være enkeltkurs som gir studiepoeng, flere enkeltkurs som til sammen gir en "pakke" på 30-60 studiepoeng, eller enkeltkurs som gir studiepoeng etter at prosjektoppgave er innlevert.

Gruppen som avvikler disse eksamenene kan være uensartet, dvs. enkelte har studiekompetanse og ønsker karakterutskrifter fra FS. De som ikke har studiekompetanse, får kursbevis utstedt av EUV.

Generelt

Ved enhver eksamensavvikling er det EUVs ansvar å innhente nødvendige opplysninger/papirer vedrørende studiekompetanse, slik at dette kan saksbehandles ved studiekontoret i forkant av eksamensavviklingen.

Videre ansvarsfordeling (studiekontor/EUV) foretas ut fra kursgruppens sammensetning, dvs:

 I)

Samtlige i gruppen har studiekompetanse/realkompetanse

 • Studiekontoret registrerer studentene i FS, og kjører ut nødvendige lister i forbindelse med eksamensavviklingen, disse leveres EUV.
 • EUV sørger for pakking av oppgaver/papir/lister, samt evt. sending.
 • Studiekontoret fører sensur, skriver kontrakt med sensorer og sender sensoroppgjør.
 • Studiekontoret har ansvar for utskriving av karakterutskrifter. Disse leveres EUV for utsending.

NB! Ved registrering i FS ønskes en endelig liste som ikke må følges opp i henhold til trekk. Dette vil i praksis bety at registreringen av studentene skjer uken før eksamen skal avvikles!

II)

Gruppen er uensartet(enkelte mangler studiekompetanse/realkompetanse)

 • EUV skriver ut kvitteringsliste (Word), kandidatnummer tildeles manuelt.
 • EUV sørger forpakking av oppgaver/papir/lister, samt ev. sending.
 • EUV tar kontakt med studiekontoret når sensur foreligger.
 • Studiekontoret foretar registrering av de som har studiekompetanse og fører sensur på disse.
 • Studiekontoret skriver kontrakt med sensorer og sender sensoroppgjør. NB! Klagesaker
 • Studiekontoret har ansvar for utskriving av karakterutskrifter for de som har studiekompetanse. Disse leveres for utsending.

III)

Ingen i gruppen har studiekompetanse/realkompetanse

 • EUV har totalansvaret for eksamensavvikling, og utskriving av kursbevis.
 • Studiekontoret har ansvar for sensorkontrakter og sensoroppgjør
 
Våre partnere: