Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Identifikasjon av studentbesvarelser og behandling av delkarakterer ved eksamen

Loven §3-9:

1) Universiteter og høgskoler skal sørge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert pü en upartisk og faglig betryggende müte. Vurderingen skal sikre det faglige nivüet ved vedkommende studium. Det skal vÌre ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen.

Studentene skal identifiseres med studentnummer pü eksamensbesvarelser, ogsü deleksamener og andre innleveringer som inngür i vurderingsordningen. FaglÌrer og evt. medsensor (intern eller ekstern) setter karakter pü deleksamener, og fastsetter sluttkarakter. Sluttkarakteren legges inn i det studieadministrative systemet. Studentnummeret skal ikke kunne kobles til navn pü studenten ved søk pü høgskolens systemer knyttet til web (StudentWeb, Fronter og Uninetts søkekatalog). Lister som kobler studentnummer med navn skal ikke utleveres til fagansatte.

Ved enkelte eksamener med mye veiledning kan sensureringen gjennomføres ved bruk av navn. Avdelingen v. dekan avgjør om en eksamen kan püføres navn istedenfor studentnummer

Mappekrav pĂĽ vernepleie har ikke anonym sensur. Ved mappevurdering identifiseres studentene med navn pĂĽ innleverte oppgaver. Studentnummer brukes ikke.

PĂĽ studiepoenggivende oppgaver (fordypningsoppgaver, bachelor- og masteroppgaver) skriver studenten navn pĂĽ forsiden av oppgaven. Studentnummer skal ikke oppgis.

Pü arbeidskrav og andre innleveringer som ikke inngür i vurderingsformen bør studenten identifiseres med navn.

Studenter kan be om begrunnelse eller klage over karakterfastsettelsen, jfr. Lovens § 5-3, Forskrift om eksamen ved HiM §12 og Rutine ved klage pü karakterfastsetting.