Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Identifikasjon av studentbesvarelser og behandling av delkarakterer ved eksamen

Loven §3-9:

1) Universiteter og hÞgskoler skal sÞrge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prÞvet og vurdert pÄ en upartisk og faglig betryggende mÄte. Vurderingen skal sikre det faglige nivÄet ved vedkommende studium. Det skal vÊre ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen.

Studentene skal identifiseres med unikt kandidatnummer pÄ eksamensbesvarelser, ogsÄ deleksamener og andre innleveringer som inngÄr i vurderingsordningen. FaglÊrer og evt. medsensor (intern eller ekstern) setter karakter pÄ deleksamener. Karakterer pÄ deleksamener legges inn i det studieadministrative systemet som slÄr sammen til en sluttkarakter.

Ved enkelte eksamener med mye veiledning kan sensureringen gjennomfÞres ved bruk av navn. Avdelingen v. dekan avgjÞr om en eksamen kan pÄfÞres navn istedenfor skandidatnummer.

Mappekrav pÄ vernepleie har ikke anonym sensur. Ved mappevurdering identifiseres studentene med navn pÄ innleverte oppgaver. Studentnummer brukes ikke.

PÄ studiepoenggivende oppgaver (fordypningsoppgaver, bachelor- og masteroppgaver) skriver studenten navn pÄ forsiden av oppgaven. Studentnummer skal ikke oppgis.

PÄ arbeidskrav og andre innleveringer som ikke inngÄr i vurderingsformen bÞr studenten identifiseres med navn.

Studenter kan be om begrunnelse eller klage over karakterfastsettelsen, jfr. Lovens § 5-3, Forskrift om eksamen ved HiM §12 og Rutine ved klage pÄ karakterfastsetting.