Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Elektronisk innlevering og publisering av studiepoenggivende studentoppgaver

 

1.     Generelt

Informasjon om studiepoenggivende oppgaver vil ligge i l√¶ringsplattformen Canvas. Innlevering av oppgaver skjer i eksamenssystemet Inspera. 

Selvstendige studiepoenggivende oppgaver vil heretter ha betegnelsene:

 • Masteroppgaver
 • Bacheloroppgaver 
 • Fordypningsoppgaver (videreutdanningene)
 • Prosjektoppgave

Retningslinjene omfatter ikke elektronisk innlevering og publisering av doktorgradsavhandlinger.

2.     Informasjon  

Fagl√¶rere: Sender informasjon vedr√łrende oppgaven til eksamen@himolde.no

Aktuell informasjon vil være:

 1. Ekstern(e) sensor(er)
 2. Innleveringsfrist
 3. Ev. antall ord

Eksamensteamet har ansvaret for oppgaverommet i Canvas og innlevering i Inspera og legger ut informasjon fra Biblioteket og Administrasjonen.

3.      Dokumentmal

Alle elektroniske innleveringer/besvarelser leveres i en dokumentmal, som er utarbeidet av h√łgskolen. Informasjon og lenke til denne malen ligger i Canvas. Dokumentmalen inneholder en publiseringsavtale eller utl√•nsavtale som m√• fylles ut.

4.     Innlevering

Studentoppgaven skal leveres i pdf-format, og det kreves at filen er teksts√łkbar (ikke innscannet). Studenten skal gjennomf√łre sluttkontroll av pdf-filen f√łr den leveres i Inspera. Studenten m√• s√łrge for at oppgaven leveres innen fristen i Inspera. Det er den elektronisk innleverte oppgaven som blir gjenstand for sensur.

Mer informasjon om innlevering vil bli gitt i Canvas.

5.     Utskrift/Sluttkontroll

Sensorer har tilgang til oppgaven elektronisk. I de tilfeller sensorer √łnsker utskrift av masteroppgaver, skal de selv ta kontakt med eksamenskontoret og be om dette. Vi vurderer om oppgaven skal trykkes i farger eller ikke.

Studenter som √łnsker en utskrift av sin oppgave til eget bruk, m√• selv s√łrge for dette 

Trykkeriet leverer utskriftene til Eksamensteamet for sluttkontroll:

1)      Navn p√• forfatter(e) - skal v√¶re angitt p√• forsiden av oppgaven

2)      Totalt antall sider (angitt p√• forsiden) m√• stemme med antall sider utskrevet

3)      Sensurskjema legges ved oppgaven ved utsending til sensorer

6.     Plagiatkontroll

Plagiatkontroll gjennomf√łres av intern sensor. HiMolde bruker Urkund plagiatkontroll.

7.     Kvalitetssikring

Ensartede rutiner og felles dokumentmal vil sikre:

 • Informasjonen til studentene, fra utlevering til innlevering.
 • at studenter ikke bruker un√łdvendig mye tid p√• formatering, og at besvarelsene kun skilles p√• innhold.
 • at utskrift fungerer effektivt

Eksamensteamet vil ha ansvaret for kvalitetssikringen n√•r det gjelder kontroll i forhold til sensur og ev. utskrifter (se punkt vedr. utskrift/sluttkontroll). Studenten skal gjennomf√łre sluttkontroll av pdf-filen f√łr den leveres i Inspera.

8. Publisering/utlån i biblioteket

Alle oppgaver som fyller kriteriene for studiepoeng/karakter/avtaler skal enten publiseres elektronisk eller trykkes for utlån i biblioteket, avhengig av hvilken type oppgave det er.

Videre er det beskrevet hvilke oppgaver som skal registreres (publiseres / trykkes), og hvilke oppgaver som av ulike grunner ikke skal registreres i biblioteket:

1.      Elektronisk publisering i Brage HiM

2.      Utl√•n i papirformat

3.      Ingen registrering i biblioteket

8.1  Elektronisk publisering i Brage HiM

Brage HiM er h√łgskolens √•pne elektroniske arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst p√• internett (open access). Brage HiM er et BIBSYS-produkt, og alle oppgaver som registreres i Brage HiM blir ogs√• registrert i BIBSYS Bibliotekbase. 

 • Masteroppgaver (alle best√•tte) og bachelor- og fordypningsoppgaver (9 stp. eller mer) med karakter A, B og C*:
  • hvor det ikke er inng√•tt b√•ndleggingsavtale (confidentiality agreement) eller
  • som ikke er unntatt offentlighet (inneholder taushetsbelagt  informasjon, jfr. Offl. ¬ß13/Fvl.¬ß13)
  • og der studenten har gitt sitt samtykke til publisering (utfylt publiseringsavtale)

*)Avdelingene kan selv avgj√łre karakterkrav for publisering av bacheloroppgaver.

Disse oppgavene skal publiseres på internett gjennom Brage HiM

 • Masteroppgaver (alle best√•tte): 
  • hvor det er inng√•tt b√•ndleggingsavtale (confidentiality agreement)
  • og der studenten har gitt sitt samtykke til publisering

Disse oppgavene skal registreres i Brage HiM og publiseres på internett (gjennom Brage HiM) etter båndleggingsperioden

Oppgavene som publiseres i Brage HiM skal inneholde navn på forfatter(e)

8.2 Utlån i papirformat

 • Fordypningsoppgaver (mindre enn 9 stp) og prosjektoppgaver, med karakter A, B og C, der
  • studenten har gitt samtykke til utl√•n
  • og dette er avtalt med fagl√¶rer.

Disse oppgavene gj√łres tilgjenglig for utl√•n i papirformat i biblioteket, og registreres i BIBSYS Bibliotekbase.  

8.3 Ingen registrering i biblioteket

 • Master-, bachelor- og fordypningsoppgaver, uavhengig av karakter og studiepoeng:

o      der studenten ikke har gitt sitt samtykke til publisering eller

o      oppgaven er unntatt offentlighet (inneholder taushetsbelagt informasjon jfr. Offl. ¬ß13/Fvl.¬ß13)

Disse oppgavene skal ikke registreres i biblioteket, verken i BIBSYS Bibliotekbase eller Brage HiM.

 • Fordypningsoppgaver (mindre enn 9 stp) og prosjektoppgaver, med karakter A, B og C, der studenten ikke har gitt samtykke til utl√•n, skal ikke registreres i biblioteket.
 • Bachelor- og fordypningsoppgaver med karakter d√•rligere enn C, skal ikke registreres i biblioteket.

9.     Registrering/arkivering ved h√łgskolens arkiv

Alle best√•tte masteroppgavene blir arkivert elektronisk i Public 360. Alle andre studentoppgaver makuleres etter et √•r i henhold til regler om kassasjon.