Kvalitetssystem

Veiledning for utforming av pressemeldinger om doktorgradsavhandlinger

Høgskolen i Molde ber alle doktorgradskandidater om å skrive en pressemelding om avhandlingen, som skal sendes ut  til relevante aviser og tidsskrifter. Pressemeldingsordningen er frivillig og blir administrert av informasjonskonsulent Jens Petter Straumsheim. Pressemeldingen sendes ut før disputas og er samtidig et varsel til interesserte redaksjoner om tid og sted for din disputas.

SKRIV ENKELT OG KORT PÅ NORSK

Fyll ut vedlagte skjema. Husk at pressemeldingen først og fremst er rettet mot allmennheten og tilpass språket deretter. Skriv heller ikke for langt. Meldingen skal skrives på norsk. Så fremt det er mulig ønsker vi også at tittelen på avhandlingen skal gjengis på norsk, selv om avhandlingen er skrevet på engelsk.

FOTOGRAFERING

Du må ta et bilde av deg selv. Dette kan gjøres gratis hos Jens Petter. Disse bildene overføres i digital form fra trykkeriet. Digitale bilder du selv har skaffet, sendes til Jens Petter.

SEND INN 1 MÅNED FØR DISPUTAS

Skjema og bilder bør sendes inn senest 4 uker før disputas. Utfylt skjema skal sendes som vedlegg til e-post til Jens Petter Jens.Straumsheim@hiMolde.no

I løpet av 1 - 2 uker vil du få et utkast til pressemelding tilbake fra Jens Petter. Du avgjør selv om du vil sende utkastet videre til gjennomsyn hos din faglærer eller veileder. Du må gjennomgå og gjøre eventuelle nødvendige endringer. Ingen pressemelding sendes ut før kandidaten har godkjent alt innhold.

Jens Petter har telefon 71214121.

UTSENDING

Før disputas sendes meldingen ut fra Informasjonskonsulenten til mediene, påført sted og tidspunkt for disputasen. Samtidig legges tekst og bilde ut på web.

Alle meldingene sendes til nedenstående redaksjoner og andre interesserte. Redaksjonene henter selv ned bildene fra vår web-side.

Romsdals Budstikke, Tidens Krav, Sunnmørsposten, Adresseavisen, Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Nationen, Morgenbladet, NTB, NRK Møre og Romsdal, TV Nordvest, Teknisk ukeblad og Ingeniørnytt.
UHRs nyhetstjeneste, Samferdsel, Logistikk og ledelse, Moderne Produksjon, Logistikk og innkjøp, og aktuelle fakulteter ved universitetene og TØI.

VELG 4 LOKALAVISER OG FAGPRESSE

I tillegg til disse faste mottakerne kan du selv velge ut inntil 4 lokalaviser eller fagblader som du mener bør få meldingen. Navnene på disse mediene skrives på skjemaet.

Ettersom ordningen er frivillig blir det ikke foretatt purring av kandidater som ikke sender inn skjema. Selv om skjema sendes inn etter at disputas er avholdt, blir disse meldingene også formidlet til mediene.

REDAKSJONELL FRIHET

Vi understreker at høgskolen ikke har noen innflytelse over hvordan pressemeldingene blir benyttet i de ulike redaksjonene. Redigering og kutting i teksten kan forekomme. Erfaringsmessig kan det også i enkelte aviser gå lang tid før meldingen kommer på trykk. Det hender også at meldinger blir forkastet.

Spørsmål om utfylling av skjemaet og pressemeldingsordningen rettes til:
Jens Petter Straumsheim (se over for kontaktinformasjon)

15.3.06