Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Gjennomføring av disputas og opptrykk av avhandling

Aktivitet Ansvar Aktør Tidspunkt Linker

Innlevering av avhandlingen

Kandidat

Sektretær for doktorgradsutvalget

4 uker før disputas

Mal for utforming av avhandling

Utlegging av avhandling til offentlig gjennomsyn

Avdelingsadministrasjonen

Informasjonssjef

kontorsjef

2 uker før disputas i bibliotek og studentservice

 

Levering av avhandling til trykking

Direktørens stab

Informasjonssjef

3 uker før disputas

Trykkebeskrivelse

Trykking av signeringside i avhandling

Informasjonsrådgiver

 

    Godkjenning fra oppnevnt bedømmelseskomite

Pressemeldingsskjema

Avdelingsadmi-nistrasjonen

Kandidat

Informasjonssjef

Ferdig fra kandidat 4 uker før disputas

Veiledning for utforming av pressemeldinger om doktorgradsavhandlinger

Pressemeldingsskjema

Utsending av pressemelding

Direktørens stab

Informasjonssjef

3-5 dager før disputas

 

Utsendelse av skriftlig invitasjoner/program på norsk og engelsk

Rektor

EUV-konsulent

Sendes til biblioteket, utvalgte fagmiljø og institusjoner tre uker før disputas

Se utsendelses liste + SiU og ambassade ved kvotestudenter

Annonsering i lokalavisa

Direktørens stab

EUV-konsulent

To dager før disputas

 

Intern kunngjøring av disputas på hjemmeside og i e-post

Direktørens stab

EUV-konsulent

En uke før disputas

Sentralbordet informeres spesielt

Sende skriftlig invitasjon til mottakelse

Direktørens stab

Kandidat

EUV-konsulent Sentralbord

2-3 uker før disputas

Rektor, direktør, doktorgradsutvalg, doktorstudenter, dekaner

Flagging (handelsflagg)

Direktørens stab

Informasjonssjef

Tekniker

Disputasdagen

 

Klargjøring av lokalet - normalt brukes auditorium 112

Direktørens stab

EUV-konsulent

Fellesadministra-sjonen

Dagene før disputas

Huskeliste:

Bestille rom

Bærbar PC (+evt. ekstra skjerm til komiteen)

Duk (nærarkivet innpakket) - husk rensing etter 10 gangers bruk!

Blomster

Vann og glass

Stol til kandidaten

Avhandlingen og program(kunngjøring) legges ut

Blomster til kandidaten

Oppstiling av rommet - se oppstillingskart

Reserver første benkerad

Bestilling av lunsj til veiledere, komité, rektor, dekan, direktør og leder i doktorgradsutvalget (8-10 personer)

Direktørens stab

Kantina

EUV-konsulent

En uke før disputas

Kaffebaren

Bestille mottakelse med kanapeer og drikke etter disputas for ansatte og doktorgradsstudenter i ansattes pauserom

Direktørens stab

Kantina

EUV-konsulent

En uke før disputas

Blomster deles ut til kandidaten

Utstilling i monter i gangen 1. etasje Biblioteket   En uke før disputas  

Underskrift skjema

- Examination result form

- Godkjenning fra oppnevnt
bedømmelseskomite

Sekretæren i

doktorgradsutvalget

Informasjonsrådgiver ordner med trykking av Godkjenning-skjema

Sekretæren sender Examination result-

skjema til administrator

Etter disputas

Examination result form

Godkjenning fra oppnevnt bedømmelseskomite