Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Gjennomføring av disputas og opptrykk av avhandling

Aktivitet Ansvar Aktør Tidspunkt Linker

Innlevering av avhandlingen

Kandidat

Sektretær for doktorgradsutvalget

4 uker før disputas

Mal for utforming av avhandling

Utlegging av avhandling til offentlig gjennomsyn

Direktørens stab

Informasjonssjef/trykkeriet

2 uker før disputas i bibliotek og studentservice

 

Levering av avhandling til trykking

Direktørens stab

Informasjonssjef

3 uker før disputas

Trykkebeskrivelse

Trykking av signeringside i avhandling

Direktørens stab

 

Informasjonssjef

  Godkjenning fra oppnevnt bedømmelseskomite

Pressemeldingsskjema

Direktørens stab

Sektretær for doktorgradsutvalget

Kandidat

Informasjonssjef

Ferdig fra kandidat 4 uker før disputas

Veiledning for utforming av pressemeldinger om doktorgradsavhandlinger

Pressemeldingsskjema

Utsending av pressemelding

Direktørens stab

Informasjonssjef

3-5 dager før disputas

 

Utsendelse av skriftlig invitasjoner/program på norsk og engelsk

Direktørens stab

EUV-konsulent

Sendes via Questback til biblioteket, utvalgte fagmiljø og institusjoner tre uker før disputas

Se utsendelses liste + SiU og ambassade ved kvotestudenter

Annonsering i lokalavisa

Direktørens stab

Informasjonssjef

To dager før disputas

 

Intern kunngjøring av disputas på hjemmeside og i e-post

Direktørens stab

Informasjonssjef

En uke før disputas

Sentralbordet informeres spesielt

Sende skriftlig invitasjon til mottakelse

Direktørens stab

Kandidat

EUV-konsulent

Informasjonssjef

Sendes via Questback
2-3 uker før disputas

Rektor, direktør, doktorgradsutvalg, doktorstudenter, dekaner

Flagging (handelsflagg)

Direktørens stab

Informasjonssjef

Tekniker

Disputasdagen

 

Klargjøring av lokalet
- normalt brukes auditorium 112

Direktørens stab

EUV-konsulent

Fellesadministrasjonen

Dagene før disputas

Huskeliste:

  • Bestille rom
  • Bærbar PC (+evt. ekstra skjerm til komiteen)
  • Duk (nærarkivet innpakket) - husk rensing etter 10 gangers bruk!
  • Blomster
  • Vann og glass
  • Stol til kandidaten
  • Avhandlingen og program(kunngjøring) legges ut
  • Blomster til kandidaten
  • Oppstiling av rommet - se oppstillingskart
  • Reserver første benkerad
Bestilling av blomster

Direktørens stab

EUV-konsulent1-2 uker før disputas

Oppsats til disputaslokalet

Bukett til kandiadaten

Bestilling av lunsj til veiledere, komité, rektor, dekan, direktør og leder i doktorgradsutvalget

Direktørens stab

Kantina

EUV-konsulent

2 uker før disputas

Glassburet
(8-10 personer)

Bestille mottakelse med tapas og drikke etter disputas for ansatte og doktorgradsstudenter i kantina

Direktørens stab

Kantina

EUV-konsulent

2 uker før disputas

30-50 personer

Blomster deles ut til kandidaten

Utstilling i monter i gangen 1. etasje Biblioteket   En uke før disputas  

Underskrift skjema

- Examination result form

- Godkjenning fra oppnevnt
bedømmelseskomite

Sekretæren i

doktorgradsutvalget

Informasjonssjef ordner med trykking av Godkjenning-skjema

Sekretæren sender Examination result-

skjema til administrator

Etter disputas

Examination result form

Godkjenning fra oppnevnt bedømmelseskomite

 
Våre partnere: